Flash News

Ditari i Opozitës

Elections, DP demands the establishment of a task force led by SPAK for the elections

Elections, DP demands the establishment of a task force led by SPAK for the

DP has come out with an official position regarding the Electoral Reform. They demand, among other things, the establishment of a task force led by SPAK for the elections.

In an announcement distributed to the media, it is stated that " DP is committed to contribute to making truly effective the prohibitions and sanctions contained in the current legal framework for the misuse of state resources and resources, the sale and purchase of votes and the misuse of personal data, through the adoption of a permanent supervisory mechanism, but equipped with executive powers, with a composition of representatives of the special prosecution, the general prosecution, representatives of the CEC and other law enforcement agencies, directed by the special prosecution".

Full stance:

Considering that: The problems of the elections in Albania, as evidenced by the reports of the opposition but above all strongly underlined by the final reports of the elections of ODIHR for the elections for the Assembly 2021 and the elections for local government bodies 2023, are of a very serious nature. serious and require immediate addressing through the strengthening of legal mechanisms and the restoration of the guarantee of elections at the top of the priorities of law enforcement agencies.

These serious problems, after more than 2 decades, return the headlines to the secrecy and freedom of voting, the drafting of correct election lists, the extreme misuse of state resources and public administration by the ruling party, etc.

A true consensual electoral reform between the majority and the opposition is essential and primary for democratic stability. It is favorable for the normalization of the political crisis that has involved the parliament and politics in Albania.

A consensual electoral reform in the decade spanning 2002-2012, carried out through bipartisan-opposition parliamentary committees, has provided a sound legal framework as stated by the OSCE/ODIHR and has consistently improved elections. Such consensual reform was at the core of two peaceful rotations of power, in 2005 when the center-right coalition led by the DP came to power and in 2013 when a socialist-led alliance took office.

A commission and a mutually trusted reform process have often helped to defuse political conflict, increase the legitimacy of elections, and as a result, in 2013, elections were removed from the list of problems related to EU integration.

Në kushtet e mësipërme Partia Demokratike angazhohet të kontribuojë aktivisht për adresimin e menjëhershëm të problematikave të rënda që ka procesi zgjedhor në Shqipëri nëpërmjet dhënies së kontributit dhe konsensusit në tryezën e Reformës Zgjedhore sapo të garantohen parakushtet minimale të një funksionimi normal të mekanizmit për të adresuar këtë reformë.

a) Procedurialisht nëpërmjet,

– Garantimit të gjithëpërfshirjes dhe përfaqësimit të drejtë të opozitës parlamentare në të;

– Garancive që vetëm produkti i dakordësuar i komisionit bipartisan të reformës zgjedhore do të diskutohet dhe eventualisht votohet në Kuvendin e Shqipërisë.

b) Substancialisht

– PD kërkon rikthimin te dakordësia e fundit e arritur nëpërmjet pozitës dhe opozitës ( 5 qershor 2020), për të cilin ka dhe një marrëveshje të firmosur nëpërmjet palëve dhe të mbështetur nga partnerët strategjikë dhe organizatat ndërkombëtare, e për pasojë zhbërjen e pasojave dhe ndryshimeve të njëanshme kushtetuese dhe të Kodit Zgjedhor ( korrik dhe shtator 2020), posaçërisht për:

o rikthimin e koalicioneve me listë të përbërë ku secila parti antare e një koalicioni ka të drejtë të garojë me emrin e saj në fletën e votimit duke i dhënë zgjedhësit të drejtën të votojë për partinë që preferon, brenda koalicionit. Kjo formë koalicioni ka funksionuar me sukses dhe pa asnjë problem nga 2003-2020 dhe ka siguruar dy rotacione politike (2005 dhe 2009).

o Eleminimin e pabarazisë së votës dhe padrejtësisë së rezultatit që prodhuan ndryshimet e njëanshme kushtetuese dhe të Kodit Zgjedhor (korrik dhe shtator 2020) në sistemin zgjedhor.

o Partia Demokratike qëndron plotësisht për listat e hapura në përputhje me standartin e aplikuar nga shumica dërrmuese e mbi 90% të vendeve që përdorin listat e hapura.

– PD angazhohet të adresojë nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor ekzistues dhe vecanërisht të forcimit të kornizës ligjore penale rekomandimet përfundimtare të ODIHR të përmbajtura në raportet 2021 dhe 2023, me fokus tek:

o Përfshirja e shtetit në zgjedhje, përdorimi i burimeve shtetërore dhe pushtetit normative në favor të partisë në pushtet;

o Shitblerja e votës dhe posaçerisht blerja e të drejtës së votës së zgjedhësit për të votuar duke i penguar të dalin në votim. Votimi i detyrueshëm siguron ushtrimin e plotë të së drejtës së votës (sipas shembujve të Greqisë, Belgjikës, Australisë).

o Cënimi i sekretit dhe lirisë së votës, veçanërisht nëpërmjet sistemit të patronazhimit, përdorimi të të dhënave personale të mbledhura nëpërmjet institucioneve shtetërore, ushtrim i presionit para dhe gjatë ditës së votimit.

- PD is committed to contribute to making the vote of all Albanian citizens with permanent residence abroad a reality, where they live, in accordance with the current obligations stemming from the Electoral Code, as well as the decision of the Constitutional Court, in the shortest possible time. of December 9, 2022, with the same standards and guarantees as citizens who vote within the country. The voting system of Albanian citizens with permanent residence abroad should be simplified from the burdensome registration procedures in order to avoid governmental control and filters. The voting system for this category of voters must be efficient and impartial and must not serve to unilaterally influence the result.

- DP is committed to seriously analyze the serious issues that appeared in the last elections in terms of the voting process and electronic counting, with the aim of reaching a final decision which can end the hybrid phase of its piloting in some areas , through its extension throughout the country, or finally giving up this system. The CEC has failed to implement the guarantees that the law provides for voters to confirm and cast their vote in complete freedom. Voting by third parties and/or CEC technical operators constitutes a criminal offense and is unconstitutional according to the constitutional jurisprudence of 2002. The lack of an independent certified audit, after three pilots from 2021, undermines confidence in the management of electronic voting.

- DP is committed to restoring the balance and credibility of the CEC and the Electoral College. The last elections have demonstrated one-sided political control of the main bodies of electoral administration and justice, with the consequence of the rejection of complaints based on facts and discourse of illegal practices in favor of the party in power, with serious consequences on the elections.

- The Democratic Party is committed to contribute to strengthening criminal sanctions for illegal electoral financing, especially that of foreign origin, in order to avoid the infiltration of this type of financing in the electoral process and to hold directly criminally responsible the persons/entities that benefit from his.

- DP commits to, in accordance with the first priority recommendation of the OSCE/ODIHR Final Report for the elections of May 14, 2023, to contribute to making truly effective the prohibitions and sanctions contained in the current legal framework for the misuse of state resources. vote buying and misuse of personal data, through the adoption of a permanent supervisory mechanism, but equipped with executive powers, composed of representatives of the special prosecutor's office, the general prosecutor's office, representatives of the CEC and other law enforcement agencies, directed from the special prosecution.

Latest news