Fazer mais e melhor: Bëj më shumë dhe më mirë

Lisbonë, Portugali

Kryeministri Antonio Costa, reagon pa rezultateve paraprake të zgjedhjeve parlamentare.

Foto: Jon Nazca/Reuters