Fotogaleri nga protesta e opozitës para Kryeministrisë dhe Kuvendit

Fotogaleri nga protesta e opozitës para Kryeministrisë dhe Kuvendit.

Foto: Jona Kazani, @f_photoreporter