‘Hëna e Shqipërisë’

Otranto, hëna e plotë ngrihet nga malet e Shqipërisë, e fotografuar nga brigjet e Salentos

Nga Anna Puricella