Katër kandidatët nga shoqëria civile për anëtar të KLP, Parlamenti do të votojë njërin prej tyre

Pas verifikimve të dosjeve të kabndidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë kabnë zgjedhur 4 prej tyre. Ata që do të shkojnë për votim në Parlamentë janë Alfered Balla, Andi Murata, Entela Hoxha, Mimoza Qinami.

Kthimi i besimit te institucioni i Prokurorië, dhe zhukja e korrupsionit, këto kanë qënë dy nga pikat që kanë premtuar kandidatët e shoqërisë civile, megjithatë nuk kanë pasur një përgjigje kur janë pyetur se si do veprojnë për të zhdukur korrupsionin.