Flash News

OPINEWS

Me bllokimin e lënieve dhe marrjeve të shtetësisë shqiptare Presidenca e Republikës së Shqipërisë shkel me të dyja këmbët ligjin “Për shtetësinë”

Me bllokimin e lënieve dhe marrjeve të shtetësisë shqiptare

Politiko.al

Është bërë tashmë një pirg i lartë me rreth 300 dosje qytetarësh, të cilët për një arsye a një tjetër duan të lënë apo të marrin shtetësinë shqiptare.

Shumica më e madhe këtyre dosjeve ka shkuar në institucionin e Presidentit që në kohën kur presidenti Meta ishte ende në detyrë.

Me këtë rast Presidenca e Re ka më shumë se katër muaj që ka bllokuar krejtësisht procesin, duke lënë në rrugët e botës qytetarët e saj, të cilët të paktën prej gjashtë muajsh, rezultojnë pa qytetari. Ato tashmë janë të bllokuar nëpër vende, si Gjermania etj, që mbasi që i ka dhënë premtimin se do i paisë me pasaporta, pret të lënë qytetarinë shqiptare.

Me këtë akt të paprecedent Presidenca harron se është në krye të shtetit që t’i shërbejë qytetarëve të vet, duke qenë e paguar nga vetë këto qytetarë. Filozofia se bota nis nga fillimi me ardhjen time në pushtet, është aq provinciale sa edhe antieuropiane.

Por për të qenë më specifikë në këtë cështje po citojmë “Ligjin për Shtësinë” Nr. 113/2020, i cili në nenin e vet të njëzetë shprehet në mënyrë eksplicite se:

“1. Presidenti i Republikes brenda 60 (gjashtedhjete) diteve nga paraqitja e propozimit nga ministria nxjerr dekretin perkates dhe ia komunikon personit qe ka paraqitur kerkesen, ne perputhje me parashikimet e Kodit te Procedurave Administrative. Ne rast se kerkesa dhe dokumentacioni shoqerues nuk jane te plota, i kthehen per plotesim struktures pergjegjese per trajtimin e çeshtjeve te shtetesise ne Ministrine e Brendshme brenda 30 (tridhjete) diteve nga dita e paraqitjes.”

Bllokimi ka brenda vetes një dimension antihuman e pashpirt të burokracisë së re, që luan me aspiratat dhe ëndrrat e njerëzve.

Në këto kushte numri i aplikantëve që po depozitojnë dosjet e tyre në Ministrinë e Brendshme gjithashtu po rritet në progresion gjeometrik. Kësisoj kjo sjellje nuk ka sesi të shpjegohet ndryshe përvecse me nxitjen e qëllimshme të frymës klienteliste, cka e orientalizon edhe më shumë Shqipërinë tonë të dashur.

Të fundit