Pashkë gjermane

Në Fehmarn të Gjermanisë, lepurushët e dëborës sfidojnë hapur pranverën.

Fotografia: Federico Gambarini/AFP/Getty Images