E-TJERA

Si ka devijuar kurba e përfaqësimit zonal ndër vite, Tirana ka 61% të vendeve në Parlament    

Si ka devijuar kurba e përfaqësimit zonal ndër vite, Tirana ka

Kuvendi i Shqipërisë përfaqëson sovranitetin qytetar dhe është institucioni kryesor vendimmarrës në sistemin tonë politik. Juridikisht dhe teorikisht. Praktikisht, Kuvendi ka treguar se gjatë viteve ka devijuar nga roli kushtetues dhe përfaqësues. Nga të dhënat monitoruese të Institutit të Studimeve Politike (ISP) rezulton se parlamenti ynë ka devijuar kurbën e përfaqësimit zonal, duke krijuar raport disproporcional midis përfaqësimit të 11 qarqeve të tjera dhe qarkut kryesor, Tiranës.

Tabela krahasimore e zgjedhjeve 1991 dhe 2021, hartuar nga ekspertët e ISP-së, e pasqyron më qartë devijimin e kurbës së përfaqësimit: më 1991 Tirana kishte 45 nga 250 deputetë, pra 18% të të gjithë parlamentit, kurse më 2021 Tirana de facto përfaqësohet me 85 nga 140 deputetë, pra me 61% të të gjithë parlamentit. Në zgjedhjet aktuale parlamentare shumica absolute e koordinatorëve të partive kryesore në qarqe u emërua me politikanë nga Tirana.

Pavarësisht se qarku Tiranë ka numrin më të madh të qytetarëve më të drejtë vote (910,494 votues nga totali 3,588,869 zgjedhës), pra 25,36% të të gjithë qytetarëve me të drejtë vote përfaqësimi me 61% të vendeve në parlament është i skajshëm, jo natyral dhe tregues i imponimit të elitës politike të kryeqytetit ndaj qarqeve dhe bashkive të tjera të vendit.

Për më tepër, nga 61% në qarkun Tiranë, 60,50% i përkasin vetëm bashkisë Tiranë, jo bashkive të tjera të qarkut (Kavajë, Rrogozhinë, Vorë, Kamëz) tregon se raporti është thellësisht disproporcionale dhe jo përfaqësues. Pjesa tjetër e qarqeve të vendit, me 75% të numrit të votuesve përfaqësohet me vetëm 39% të deputetëve më 2021 nga 82% në zgjedhjet e para pluraliste më 1991. ISP

 

Të fundit