Komisioneri Publik ankimon vendimin për kandidaten e Gjykatës Kushtetuese

Komisioneri Publik ankimoi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) që konfirmoi në detyrë gjyqtaren Regleta Panajoti. Gjyqtarja është një nga gjashtë kandidatet për një vend në Gjykatën Kushtetuese.

Komisioneri Publik e çoi çështjen në Kolegjin e Posaçëm të Ankimimit (KPA) , sepse Panajoti nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin në detyrë.

Tani do t’i takojë KPA-së që të vendosë për gjyqtaren. Gjykatësja e Tiranës u konfirmua nga KPKA-ja më 26 qershor me shumicë votash.