Arkëmortet e stuhisë

McLean’s Town, Bahamas

Një arkëmort i shkatërruar dhe i mbushur me ujë, në një varrezë pas uraganit Dorian.

Foto: Ramón Espinosa/AP