Flash News

E-TJERA

Gjetjet e Komitetit të OKB për Shqipërinë: Problem serioz trajtimi i fëmijëve nga zyrtarët publikë

Gjetjet e Komitetit të OKB për Shqipërinë: Problem serioz

Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve (KDF) publikoi gjetjet e tij për Shqipërinë gjatë sesionit të tij të fundit. Gjetjet përmbajnë shqetësimet dhe rekomandime të Komitetit për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, si dhe aspekte pozitive.

Raporti shpreh shqetësim të thellë se 1/3 e fëmijëve në Shqipëri jetojnë në varfëri dhe se shërbimet e shëndetësisë, arsimit, mbrojtjes dhe mirëqenies në vend janë të pafinancuara. Po ashtu, thekson se sistemi i mbrojtjes së fëmijëve ka mungesë të personelit.

Komiteti i bëri thirrje Shqipërisë të rishikojë modelin e saj të mbrojtjes sociale dhe të marrë në konsideratë përafrimin e sistemeve të menaxhimit të informacionit në lidhje me shëndetin, arsimin dhe mbrojtjen sociale, të rrisë alokimet buxhetore për fëmijët në sektorin shëndetësor dhe social dhe të sigurojë akses në shërbime sociale cilësore.

Një tjetër aspekt ku Shqipëria ka nevojë për ndërhyje është edhe trajtimi i fëmijëve nga zyrtarët publikë apo efektivët e policisë, kryesisht në qendrat e paraburgimit dhe rezidencat e kujdesit social.

Komiteti ka kërkuar nga autoritetet shqiptare hetim të menjëhershëm për rastet e abuzimit dhe dhunës ndaj fëmijëve, teksa kërkoi që autorët (zyrtarë publikë) të ndiqen penalisht.

“Komiteti ishte seriozisht i shqetësuar për torturën dhe trajtimin çnjerëzor dhe degradues të fëmijëve nga zyrtarët publikë dhe policia në qendrat e kujdesit rezidencial dhe të paraburgimit. Ai gjithashtu vuri në pikëpyetje mungesën e njohjes së duhur, nën-raportimin dhe hetimin e pamjaftueshëm të dhunës ndaj dhe abuzimit të fëmijëve, duke përfshirë abuzimin në internet dhe ndëshkimin trupor, veçanërisht në lidhje me grupet minoritare.

Komiteti i kërkoi Shqipërisë që të hetojë menjëherë të gjitha rastet e abuzimit në qendrat e kujdesit rezidencial dhe të paraburgimit. Ai gjithashtu i kërkoi shtetit palë të sigurojë që autorët, duke përfshirë zyrtarët publikë dhe policinë, të ndiqen penalisht dhe të sanksionohen dhe që viktimave t'u jepen dëmshpërblime”, thuhet në raport.

Të fundit