Flash News

E-TJERA

Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare anëtarësohet në Kolegjin Evropian të Sigurisë dhe Mbrojtjes

Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare

Instituti i Studimeve Ndërkombëtare  njoftoi  dje  statusin e tij të  ri si anëtar i associaur  i Kolegjit Europian te Sigurisë dhe Mbrojtjes, duke riafirmuar edhe njëherë pozicionin e tij si një forcë shtytëse në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE dhe duke ruajtur reputacionin si një ndër Think Tank-et udheheqëse dhe më të vlerësuara në vend.

Bashkimi Evropian krijoi Kolegjin e Sigurise dhe të Mbrojtjes në vitin 2005 për të ofruar trajnime dhe hulumtime mbi çështjet që lidhen me sigurinë dhe mbrojtjen evropiane, duke krijuar një rrjet organizatash hulumtuese kryesisht të lidhura me vendet anëtare të BE-së dhe të pavarura. ESDC tani ka mirëpritur AIIS-in si anëtarin e vetëm të asociuar nga Shqipëria dhe të vetmin Think Tank të këtij lloji në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Duke pasur parasysh rëndësinë e çështjeve të jashtme dhe të sigurisë në procesin e integrimit të Shqipërisë dhe rajonit në BE, anëtarësimi i AIIS në ESDC është një hap i rëndësishëm përpara, sipas Kryetarit të AIIS Albert Rakipi.

Ky përfaqëson një hap tjetër përpara drejt integrimit të Shqipërisë në BE dhe një kontribut të rëndësishëm që AIIS, nëpërmjet rolit si pararojë jep në këtë proces të vazhdueshëm – një përpjekje kolektive që shtrihet përtej qeverisë dhe përfshin aktorë të ndryshëm të shoqërisë, duke përfshirë akademinë dhe Think Tank-et”. - tha doktor Rakipi. “Duke ndërmarrë këtë hap, AIIS bëhet pjesë e një rrjeti vendimtar që përfshin institute të njohura me bazë në BE, si dhe ministritë e mbrojtjes dhe akademitë e mbrojtjes të vendeve anëtare të BE.”

Albert Rakipi përsëriti se AIIS ka luajtur vazhdimisht një rol pionier në avancimin e angazhimit të Shqipërisë me NATO-n, BE-në dhe  ne avancimin dhe thellimin e marrdhenieve  ndërkobmëtare të Shqipërisë .Me qasjen e tij proaktive dhe angazhimin për bashkëpunim, instituti ka një histori të gjatë të udhëheqjes së nismave të ndryshme për të rritur përpjekjet integruese të Shqipërisë.

Ambasadori i Mbretërisë së Spanjës në Republikën e Shqipërisë, Álvaro Renedo Zalba, i cili ka pasur bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Kolegjin Europian te Sigurise dhe Mbrojtes  dhe AIIS tha se pjesëmarrja e AIIS si një anëtar i asociuar në ESDC është një "lajm i shkëlqyer".

Nuk kam asnjë dyshim se AIIS do të përfitojë shumë nga puna e rëndësishme e ndërmarrë nga Kolegji Europian I Sigurise dhe I Mbrojtjes  në nxitjen e një kulture evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes. Për më tepër, angazhimi i AIIS në hulumtime të avancuara në çështjet ndërkombëtare, së bashku me angazhimin e rrënjosur thellë euro-atlantik të Shqipërisë, me siguri do t'i japë vlerë të shtuar strategjike ESDC-së në një moment vendimtar për Evropën në tërësi”, tha ambasadori.

AIIS është një institut kërkimi dhe politikash i krijuar 25 vjet më parë  për analizë të pavarur dhe të thellë të çështjeve komplekse që rrethojnë sigurinë e Shqipërisë, Politiken e Jashtme. Marrdheniet ndërkombëtare , integrimin Europian, si dhe proceset ndertimit te shtetit dhe demokracise.. Që atëherë, AIIS është vendosur si pika kyçe e referencës për sigurinë, marrëdhëniet ndërkombëtare, integrimin në BE, NATO dhe demokracinë për Shqipërinë dhe Rajonin.

Gjate dhjete vjetëve të  fundit Instituti I Studimeve Ndërkobmëtare  I Shqipërisë është renditur vazhdimisht në mesin e 100 Think Tank-eve më të mira në botë për dekadën e fundit, siç renditet në Raportin Global Go To Think Tank Index. Është instituti i vetëm shqiptar i përfshirë në këtë indeks prestigjioz. Në edicionin e vitit 2022, AIIS siguroi pozicionin e 78-të në rank global dhe pozitën e 22-të në kategorinë e Evropës  Qendrore  Lindore dhe Juglindore.

AIIS ka kontribuar aktivisht në integrimin euroatlantik të Shqipërisë, duke përfshirë anëtarësimin në NATO, duke bashkëpunuar me organizatat e lidhura me NATO-n në kryerjen e studimeve dhe organizimin e eventeve. Një përfshirje e tillë ka luajtur një rol vendimtar në promovimin e pjesëmarrjes aktive të Shqipërisë brenda aleancës.

Për më tepër, AIIS ka qenë në krye të tejkalimit të hendekut midis akademisë shqiptare dhe homologëve të saj në BE. Nëpërmjet aktiviteteve që zhvillon AIIS ka punuar për të lehtësuar integrimin e akademisë shqiptare në komunitetin më të gjerë akademik evropian, duke mundësuar shkëmbimin e njohurive, ekspertizës dhe praktikave më të mira. Kjo përpjekje synon të ndihmojë në rritjen e pozitës akademike të Shqipërisë brenda kontekstit të BE-së.

Ledion Krisafi, studiues i AIIS, theksoi rëndësinë e AIIS si një anëtar i asociuar i ESDC.

" Në përgjithësi, në botën akademike dhe kërkimore Shqipëria ka nevojë për një ‘tronditje të mirë’. Institucionet e vendit ende nuk e shohin veten si pjesë e një hapësire më të gjerë evropiane dhe e kanë të vështirë të hyjnë në këtë hapësirë. Në këtë këndvështrim, AIIS si një anëtar i asociuar i Kolegjit Evropian të Sigurisë dhe Mbrojtjes është një hap përpara në këtë drejtim dhe mund të shërbejë si shtysë dhe frymëzim për institucionet e tjera private apo publike”, tha Dr. Kristafi.

Themeluar në vitin 2005, me seli në Bruksel, qëllimi kryesor i ESDC-së është të rrisë kapacitetin e BE-së për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive sfidave të sigurisë dhe mbrojtjes duke ofruar një platformë për bashkëpunim, dialog dhe edukim midis shteteve anëtare të BE-së, institucioneve të BE-së dhe partnerëve ndërkombëtarë. ESDC shërben si një pikë qendrore për trajnimin, edukimin dhe shkëmbimin e njohurive në fushën e politikës së sigurisë dhe mbrojtjes.

ESDC ofron një sërë kursesh trajnimi, seminare dhe aktivitete të tjera për zyrtarët dhe personelin nga shtetet anëtare të BE-së, institucionet e BE-së dhe vendet partnere. Këto programe mbulojnë një gamë të gjerë temash, duke përfshirë menaxhimin e krizave, parandalimin e konflikteve, operacionet ushtarake, bashkëpunimin civilo-ushtarak dhe komunikimin strategjik.

Kolegji gjithashtu kryen hulumtime dhe analiza mbi çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, publikon raporte dhe organizon konferenca, evente për të lehtësuar shkëmbimin e ekspertizës dhe praktikave më të mira.

Duke nxitur bashkëpunimin dhe duke promovuar një kuptim të përbashkët të sfidave të sigurisë dhe mbrojtjes, ESDC luan një rol të rëndësishëm në forcimin e Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (CSDP) të BE-së dhe promovimin e një qasjeje më të koordinuar dhe më efektive për sigurinë brenda Evropës dhe më gjerë.

 

Të fundit