Flash News

E-TJERA

Tendencat e studentëve për vitin 2021, si u ndanë degët mes vajzave dhe djemve

Tendencat e studentëve për vitin 2021, si u ndanë degët mes

Rreth 123 880 studentë u regjistruan në vitin 2021 në të gjitha institucionet e arsimit të lartë, ku nga këta 73 493 (59%) janë vajza dhe pjesa tjetër 50 387 djem (41%).

Sipas të dhënave të Open Data Albania, pjesa më e madhe e të rinjve shqiptarë studiojnë për “biznes, administrim dhe ligj”. Për vitit 2021 janë 32 227 studentë të regjistruar në këtë profil, ku ndër ta 19 180 (61%) janë vajza, dhe 12 417 djem (39%).

Tendencat e studentëve për vitin 2021, si u ndanë degët mes

“Inxhinieri, prodhim dhe ndërtim” është dega numër dy sa i përket preferencës, 22 555 studentë janë regjistruar në vitin 2021, ku 15 210 janë djem (67%) dhe pjesa tjetër 7 345 (33%) janë vajza.

Dega e tretë për nga numri i studentëve të regjistruar është “shëndet dhe mirëqënie” me 22 130 studentë të regjistruar në vitin 2021. Nga këta 5 165 (23%) janë djem dhe 16 965 (77%) janë vajza.

Fusha që ka numrin më të ulët të studentëve të regjistruar është “Bujqësi, pyje, peshkim dhe veterinari” me vetëm 2 770 studentë për vitin 2021, nga të cilët 1 301 (47%) janë vajza dhe 1 469 janë djem (53%). Pason fusha “shërbime” që shënon 4 362 studentë të regjistruar në vitin 2021. Nga këta vetëm 29% (1 244 studentë) janë vajza, kurse 71% (3 118) janë djem.

Numri i studentëve të regjistruar në arsimin e lartë përgjatë viteve ka ardhur në ulje. Fushat më të prekura nga rënia janë “Bujqësi, pyje, peshkim dhe veterinari” me një rënie në vitin 2021 me  minus 45% krahasuar me vitin 2018.

Rënia në 2021 nga viti 2018 për fushën e studimeve “Shkenca natyrore, matematikë dhe statistikë” ka qenë minus 36%. Rënie pothuajse të njëjtë kanë pasur edhe fushat e studimit “Shkenca sociale, gazetari dhe informacion” dhe “Arte dhe shkenca humane”.

Nga ana tjetër ka pasur edhe disa fusha studimi që kanë shënuar rritje të numrit të regjistrimeve përgjatë viteve. Këto fusha janë “Shërbime” (2%), “Shëndet dhe mirëqënie” (7%) dhe “Inxhinieri, prodhim dhe ndërtim” (13%).

Tendencat e studentëve për vitin 2021, si u ndanë degët mes

Vajzat e regjistruara në vitin 2021 shënojnë rritje në fushat e studimit “Shëndet dhe mirëqënie” (13%), “Inxhinieri, prodhim dhe ndërtim” (9%) dhe “Biznes, administrim dhe ligj” (1%).

Tre fushat që kanë pësuar uljen më të madhe të numrit të të regjistruarave vajza janë “Bujqësi, pyje dhe peshkim”, “Arte dhe shkenca humane” dhe “Shkenca sociale, gazetari dhe komunikim” (32%).

Në vitin 2021 ka pasur 15% më shumë djem të regjistruar në “Inxhinieri, prodhim dhe ndërtim” sesa në vitin 2018. Fusha tjetër që ka pasur rritje të numrit të djemve të regjistruar është “Shërbime” (6%).

Tre fushat me uljen më të madhe të numrit të djemve të regjistruar kanë qenë: “Shkenca natyrore, matematikë dhe statistikë”, “Bujqësi, pyje, peshkim dhe veterinari dhe “Shkenca sociale, gazetari dhe komunikim”.

Përsa i takon përzgjedhjes së degëve, vajzat preferojnë që të zgjedhin për të studiuar “biznes administrim dhe ligj”. 27% e vajzave të regjistruara në universitet publike apo private në vend për vitin 2021, studiojnë në këtë fushë studimi. Dega e dytë e preferuar për vajzat është “shëndet dhe mirëqënie”, profil ku studiojnë 23.1% e vajzave. Dega e tretë më e dëshiruar nga vajzat është “inxhinieri, prodhim dhe ndërtim” (10%).

Djemtë preferojnë studime në “Inxhinieri, prodhim dhe ndërtim”, ku për vitin 2021, janë regjistruar, 30.2% e tyre.

Të fundit