Flash News

E-TJERA

Udhëzimi, si do të zhvillohet mësimi i kombinuar në shkolla

Udhëzimi, si do  të zhvillohet mësimi i kombinuar në shkolla

Skenari i dytë i mësimdhënies, i pritshëm me kohë, pas vales së dytë të virusit në vendin tonë, parashikon që mësimi të zhvillohet midis prezencës fizike në klasë dhe mësimit online.

Shkollat duhet të ribëjnë një grafik të ri ku do të ndajnë klasat që duhet të zhvillojnë mësim në javët çift dhe ato në javët tek. Një tjetër zgjidhje është ajo e ndarjes së grupeve brenda së njëjtës klasë, të cilat alternohen.

Në shkollat me tri turne orari i punës së mësuesit shkon deri në 12 orë, nga ora 08:00 deri në 19:45, kur mbyllet orari i fundit i mësimit që priret të jetë online.

Në mësimin ekstrem me katër grupe, kohëzgjatja do të jetë 25 minuta, ndërsa në ato me dy ose tri turne, 30 minutëshe.

Sipas gazetës Panorama, ngarkesa për mësuesit do të rritet, pasi do të bëjnë 7 orë mësimi shtesë në javë, të cilët do të paguhen si orë suplementare.

Për qëndrimin në klasë, mbeten në fuqi rregullat e protokolit të Ministrisë së Shëndetësisë, ku nuk lejohen më shumë se 17 apo 18 nxënës në klasa, dritaret duhe të jenë të hapura dhe nxënësit nuk duhet të shkojnë në shkollë pa maskë.

Shkollat me 2 turne ndahen në 4 grupe:

Turni i parë:

Java tek

-grupi i parë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 08:00-10:45 (mjedisi fiziki në shkollë)

-grupi i dytë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 11:00-13:45(online)

Java çift

-grupi i dytë i çdo klase doo të zhvillojë mësim nga ora 08:00-10:45 (mjedisi fizik në shkollë)

-grupi i  parë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 11:00-13:45(online)

 Turni i dytë:

Java tek

-grupi i parë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 14:00-16:45 (mjedisi fizik në shkollë)

-grupi i dytë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 17:00-19:45 (online)

Java çift

-grupi i dytë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 14:00-16:45 (mjedisi fizik në shkollë)

-grupi i parë i çdo klase do të zhvillojë mësim nga ora 17:00-19:45 (online)

Ditari politik

Të fundit