Melancholia

Butembo, Kongo

Një pacient qëndron pas një ndarjeje plastike në një qendër të trajtimit të sëmundjes së Ebolës.

Foto: Baz Ratner/Reuters