Të pastrehët

Durrës, Shqipëri

Një kamp emergjence i hapur në stadiumin e futbollit në Durrës, pas tërmetit të fuqishëm që la shumë njerëz të pastrehë.

Foto: Armend Nimani/AFP/Getty