Vjeshtë në Tokio

Një burrë shikon një prezantim vjeshte në një ekran LED në shfaqjen motorike në Tokio, Japoni