Flash News

Ditari i Opozitës

Zgjedhjet vendore/ Zbardhet drafti për modalitetin e primareve, pritet të miratohet në Këshillin Kombëtar të PD

Zgjedhjet vendore/ Zbardhet drafti për modalitetin e primareve, pritet

Këshilli Kombëtar i PD pritet të diskutojë këtë pasdite dhe të miratojë rregulloren mbi modalitetin e përzgjedhjes për primaret para zgjedhjeve lokale.

Politiko.al zbardh pikat kryesore të këtij drafti si më poshtë:

Kryesia e PDSH shpall me vendim datën e primareve si dhe emëron po atë ditë anëtarët e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale i cili, mbikëqyr procesin zgjedhor të primareve, si dhe përcakton afatet dhe modalitetet e regjistrimit të simpatizantëve.

Lista e votuesve në procesin e primareve u dërgohet degëve zyrtarisht nga Sekretariati Organizativ dhe i Burimeve Njerëzore, jo më vonë se 3 ditë para datës së mbajtjes së primareve, ndërsa anëtarët dhe simpatizantët e partisë ushtrojnë lirisht të drejtën e tyre të votës në primare.

Procesit të seleksionimit dhe përzgjedhjes paraprake nuk i nënshtrohen deputetët e Partisë Demokratike dhe kryetarët e bashkive në detyrë sepse kualifikohen drejtpërsëdrejti për të garuar në primare.

Procesi i primareve për zgjedhjet e pushtetit vendor, si rregull, duhet të përfundojë jo më vonë sesa 30 ditë nga afati maksimal ligjor që Kodi Zgjedhor parashikon për dorëzimin e kandidaturave nga Partitë dhe jo më vonë sesa 30 ditë nga afati maksimal ligjor për dorëzimin e kandidaturave nga koalicionet zgjedhore.

Në mbyllje të primareve për zgjedhjet e pushtetit vendor, konsiderohet i përzgjedhur dhe fitues ai kandidat i cili merr të paktën 50% + 1 të votave nga totali i votave të vlefshme në një zonë të caktuar.

Pas përmbylljes së procesit të primareve dhe në përputhje me Statutin e PDSH, lista përfundimtare e kandidaturave elektorale të PDSH-së miratohet me vendim të Këshillit Kombëtar, sipas propozimit të Kryesisë së PDSH-së, bazuar në rezultatin e primareve.

Udhëzimi për kandidatët:

Kandidatët e interesuar për të marrë pjesë në primaret për zgjedhjet e pushtetit vendor, evidentohen nëpërmjet : a) vetëpropozimit; b) propozimit nga anëtarësia; ose c) propozimit nga organet qëndrore të PDSH-së. Nuk lejohet që një kandidat të aplikojë për t’u paraqitur njëkohësisht në më shumë sesa në një garë primare, si dhe duhet të jenë personalitete publike me profil të lartë politik ose profesional, integritet dhe me ndikim shoqëror në komunitetin ku jetojnë e punojnë.

Kandidatët që duan të kualifikohen për në primare duhet gjithashtu të plotësojnë këto kritere: a) Të mos ndodhen në kushtet e pazgjedhshmërisë në një funksion publik, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i ndryshuar; b) Deri në datën 02.07.1991, të mos ketë qënë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të Ministrave, kryetar i Degës së Punëve të Brendshme, punonjës i organeve të ish-Sigurimit të Shtetit, bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo i favorizuar, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim-Internimeve, hetues, prokuror, apo gjyqtar në procese politike; c) Të jenë aktiv në jetën publike, duke mbrojtur kurdoherë interesat, vlerat dhe parimet e PDSH; d) Të kenë dhënë kontribut në fushatat elektorale për Partinë Demokratike.

Vlerësimi i përmbushjes së kushteve dhe të kritereve të kandidatëve që duan të kualifikohen në primare, kryhet nga Këshilli i Kualifikimit (në vijim “KK”). KK është organ ad-hoc këshillimor i cili ndihmon Kryesinë e PDSH dhe i rekomandon Kryesisë listën e kandidatëve që kualifikohen të garojnë në primare.

Fushata

Fushata për garën e primareve fillon si rregull 21 ditë përpara datës së caktuar për mbajtjen e primareve dhe përfundon 24 orë para datës së mbajtjes së primareve. Në rastin e mbajtjes së zgjedhjeje të parakohshme, ky afat mund të shkurtohet.

Në të gjitha garat për primare, kandidatët zhvillojnë të paktën një debat publik për të shpalosur platformën e tyre përpara votuesve. Kandidatët mund të bien dakord edhe për debate të tjera. Rregullat e debatit, vendi dhe moderimi i tij, përcaktohet nga KOKOE në bashkëpunim me kandidatët.

Secili kandidat ka të drejtë të përdor mjediset e selisë qendrore të Partisë Demokratike apo selitë e degëve të Partisë për aktivitete të fushatës zgjedhore apo për komunikimin me mediat.

Organizimi i procesit zgjedhor të primareve drejtohet nga KOKOE, Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale.

Shkelja e rregullave të parashikuara në këtë rregullore, nga cilido prej subjekteve të përmendura në të, sjell pasoja disiplinore sipas Statutit në fuqi të PDSH-së, Rregullores së Brendëshme si dhe Kodit të Sjelljes së Mirë, Etikës dhe Integritetit të PDSH. 

Të fundit