Flash News

OPINEWS

Pse i mban peng Artan Lame Aktet Kadastrale?

Pse i mban peng Artan Lame Aktet Kadastrale?

Shkëlqim Spaho*

Artan Lame, drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës, nuk pyet më për ligjet që publikohen në Fletoren Zyrtare. Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.782  të 7 tetorit 2020, i cili ka miratuar “Modelet e Akteve Kadastrale dhe të dhe të dhënave në përmbajtje të hartës kadastrale”, në Aneksin nr.6 të të cilit përfshihet edhe modeli i Certifikatës së Regjistrimit të të Drejtave Reale, i është bërë një shkelje flagrante. Tre vite pas miratimit, drejtuesi i ASHK ka vendosur të mos e bëjë të aksesueshëm për qytetarët.  
Aktet Kadastrale janë dokumente zyrtare që lëshohen nga AKSH për pronarët e pasurive të paluajtshme dhe për titullarët e të drejtave reale. Këto akte në vetvete janë unike dhe lëshohen nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Modelet e akteve që duhet të lëshohen nga AKSH nxirren me vendim të Këshillit të Ministrave, pra miratohen me VKM pasi janë të parashikuara në ligjin numër 111/2018 Për Kadastrën.
Në këto kushte është parashikuar edhe certifikata e të drejtave reale për titullarë të këtyre të drejtave, miratuar nga vendimi i qeverisë nr. 782 më 7 tetor 2020, rreth 3 vite më parë. ASHK ka detyrimin ligjor, nga momenti që qeveria merr vendimin, dhe ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare, ta botojë në sistemin multifunksional të Shërbimit Kadastral, certifikatë e cila nuk ekziston e implementuar në këtë sistem.
Artan Lame është i vetmi që mund të dijë arsyen e vëtrtetë se pse ky dokumentacion nuk gjendet në sistemin e Kadastrës, dhe pse nuk ka zbatuar një vendim qeverie. Mosimplementimi i këtij akti penalizon qindra mijëra qytetarë, që kanë nevojë për këto akte për t’u identifikuar si titullarë të këtyre të drejtave reale. Në këtë rast të humbur janë qytetarët, të cilët nuk marrin shërbimin e kërkuar për të cilin ata shlyejnë detyrime financiare ndaj shtetit si taksapagues të rregullt, dhe nuk marrin shërbimin e kërkuar në mbrojtjen e të drejtave të tyre, që burojnë nga prona dhe të drejtës reale që rrjedhin nga to. ASHK është duke neglizhuar vendimin e qeverisë dhe po “sorollat” titullarët dhe i pengon të gëzojnë të drejtën e pronësise së tyre.  
Siguria juridike e pronave nuk ekziston për aq kohë sa nuk lëshohen Aktet Kadastrale të miratuara ligjërisht nga Artan Lame në emër të pronarëve të pasurive të paluajtshme dhe titullarëve të të drejtave reale.


*Ish-Drejtor Departamenti në KLSH

Të fundit