Camino

Malaga, Spanjë

Aktorë-kërcimtarë performojnë në skenë pjesën ‘Camino a Broadway’ gjatë një galaje të zhvilluar në Teatrin Servantes.

Foto: Jorge Zapata/EPA