Edhe Ambasada amerikane në terren, Leyla Moses-Ones vëzhgon zgjedhjet te shkolla “Edit Durham”

Nga Ambasada Amerikane janë mjaft të angazhuar në ditën e sotme të votimeve për zgjedhjet lokale. Në terren ka dalë edhe vetë e ngarkuara me punë e ambasadës, Leyla Moses-Ones. Ajo ka vëzhguar procesin e votimit në shkollën “Edit Durham”.

Ambasada Amerikane ka nxjerrë stafin e saj për të vëzhguar procesin zgjedhor dhe ka bërë thirrje që qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, si edhe aktorët politikë të shmangin acarimet si edhe procesi të mbahet i paqtë.