Aborti në Irlandë, jo politika në Shqipëri

Belfast, Irlanda e Veriut

Mbështetësit e të drejtës për të zgjedhur (pro choice) pozojnë para parlamentit.

Foto: Paul Faith/AFP via Getty Images