Buda

Ang Thang, Tajlandë Një grua lutet nën gishtërinjtë e këmbës të një Bude të stërmadh, falë hapjes që autoritetet po lejojnë për vendet tursitike. Foto: Alex Ogle/AFP/Getty Images

Ang Thang, Tajlandë

Një grua lutet nën gishtërinjtë e një Bude të stërmadh, falë hapjes që autoritetet po lejojnë për vendet tursitike.

Foto: Alex Ogle/AFP/Getty Images