E-TJERA

Do të dorëzonin një kërkesë/ Ministria e Kulturës i vë shulin derës dhe nuk lejon futjen e përfaqësuesve të AMT-së

Do të dorëzonin një kërkesë/ Ministria e Kulturës

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit do të dorëzonte sot në Ministrinë e Kulturës një kërkesë për rikthimin e pronës, pasuria Nr. 1/241  me  emërtimin  “Teatri Kombëtar”, për sipërfaqen prej 5.522,7 m2, nga Bashkia Tiranë te kjo ministri.

Gjithsesi, ata nuk kanë mundur ta dorëzojnë, pasi ministria e Kulturës duket se është druajtur dhe ka mbyllur me shul derën e hyrjes, duke mos lejuar përfaqësuesit e AMT-së të hyjnë brenda.

Kjo iniciativë e Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit vjen pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese e cila e shpalli të paligjshëm vendimin për kalimin e Teatrit Kombëtar në pronësi të Bashkisë së Tiranës.

Rojet i thanë përfaqësuesve të aleancës se kishin marrë urdhër nga lart për të mos i lejuar të futeshin brenda. Pas këtij incidenti AMT deklaroi se do ta depozitonte nesër kërkesën me postë.

Avokatja Adriana Kalaja tha se për mbylljen e derës nga ana e Ministrisë së Kulturës do të ketë një kallëzim në prokurorinë e Tiranës.

 “Kërkojmë që Ministria e Kulturës të marrë përgjegjësi për Teatrin Kombëtar, vendimi i Gjykatës Kushtetuese është i qartë, që Ministria ka përgjegjësi për truallin e Teatrit. Ne do të bëjmë kallëzim për këtë situatë sot, në çdo institucion është e lejuar hyrja e qytetarëve“, tha Kalaja.

Kërkesa që do të dorëzonte AMT:

KËRKOJMË:

Nisjen e procedurave për RIKTHIMIN e pronës, pasuria Nr. 1/241  me  emërtimin  “Teatri Kombëtar”, për sipërfaqen prej 5.522,7 m2, nga Bashkia Tiranë te Ministria e Kulturës;

 Marjen në dorëzim nga ana e Ministrisë së Kulturës të pronës, pasuria Nr. 1/241  me  emërtimin  “Teatri Kombëtar”, për sipërfaqen prej 5.522,7 m2,nga Bashkia Tiranë dhe duke qënë se ka diferenca materiale:

Nisjen e procedurave ligjore për shpërblimin e dëmit ndaj personave përgjegjës Erion Veliaj etj., për vlerën e Godinave të Teatrit Kombëtar dhe atij Eksperimental sipas inventarëve kontabël që disponohen nga ana e drejtorisë së Teatrit Kombëtar dhe Eksperimental ashtu edhe të Ministrisë së Kulturës;

Nisjen e procedurave ligjore për shpërblimin e dëmit ndaj personave përgjegjës Erion Veliaj etj., për vlerën e garderobës, arkivës, rekuizitave dhe skenografive të Teatrit Kombëtar dhe atij Eksperimental sipas inventarëve kontabël që disponohen nga ana e drejtorisë së Teatrit Kombëtar dhe Eksperimental ashtu edhe të Ministrisë së Kulturës;

Nisjen e procedurave ligjore duke i kërkuar dhe detyruar Agjensinë Shtetërore të Kadastrës për të kryer transkiptimet e nevojshme në lidhje me rregjistrimin  e pronëspasuria Nr. 1/241  me  emërtimin  “Teatri Kombëtar”, për sipërfaqen prej 5.522,7 m2,në emër të Ministrisë së Kulturës, duke bërë edhe korigjimin në lidhje me sipërfaqen e Godinës së Teatrit Eksperimental e cila është prishur pa qënë e rregjistruar në ASHK si pronë e Bashkisë Tiranë;

Nisjen e procedurave ligjore me Këshillin e Ministrave dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, për të anulluar fondin e aprovuar nga Buxheti i Shtetit për vitin 2021 sipas Aktit Normativ Nr.22 datë 22.06.2021, në lidhje me fondin për fillimin e punimeve për ndërtimin e Teatrit të Ri;

Nisjen e procedurave ligjore duke i kërkuar dhe detyruar Këshillin Kombëtar të Territorit anullimin e lejes së ndërtimit dalë mbi një projekt korruptiv si ai i Biarke Ingels, pa garë dhe në shkelje të gjithë dispozitave ligjore për zhvillimin e tenderave (fakt për të cilin kemi disponuar me një kallëzim penal pranë SPAK më datë 13.07.2020);

Nisjen e procedurave ligjore duke i kërkuar dhe detyruar Këshillin e Ministrave për RINDËRTIMIN e TEATRIT KOMBËTAR, në zonën që i korespondon  pronëspasuria Nr. 1/241  me  emërtimin  “Teatri Kombëtar”, për sipërfaqen prej 5.522,7 m2, sipas argumentimeve të Gjykatës Kushtetuese në Vendimin Nr.29 datë 02.07.2021, lidhur me vlerat e trashëgimisë kulturore dhe të idntittetit kombëtar si dhe referuar rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit, në të njëjtin stil dhe pamje arkitektonike që ka pasur, me të njëjtat volume dhe me të njëjtin projekt si ai fillestar i vitit 1938.

Të fundit