Flash News

E-TJERA

Përfundon gjysma e kohës së koncesionit, punimet vazhdojnë ende në Rrugën e Arbrit

Përfundon gjysma e kohës së koncesionit, punimet vazhdojnë

Zbatimi i kontratës së koncesionit për ndërtimin e Rrugës së Arbrit hyri në vitin e gjashtë më 2024, duke konsumuar gati gjysmën e afatit të kontratës me qeverinë 13 vite.

Sipas të dhënave nga Ministria e Financave kompania “Gjoka Konstruksion” që ka fituar koncesionin për ndërtimin e këtij objekti ka marrë gati gjysmën e financimeve prej mbi 15 miliardë lekësh, teksa punimet për ndërtimin e tunelit të Murrizit, pjesa më e vështirë e segmentit vijojnë ende.

Sipas raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues për Ministrinë e Financave deri në vitin 2023 kanë përfunduar 54 km trup rrugë, në stadin e punimeve të avancuara, ku në rreth 19 km ka përfunduar e gjithë paketa e shtresave asfaltike (konglomerat, binder dhe asfaltobeton) dhe pjesa tjetër është në fazën e shtresës së binderit.

Kanë përfunduar punimet me të gjitha elementët e parashikuar në projekt për segmentet rrugore nr. 1, nr. 6, Klos dhe segmenti rrugor Maqellarë – Bllatë, kanë përfunduar 5 Tunelet e rinj, me të gjitha elementet (përfshi edhe ndriçimin).

Ka përfunduar ndërtimi i 2 urave beton-arme, përkatësisht mbi Lumin e Zallit të Bulqizës (144 metra e gjatë) dhe mbi lumin Drin (260 metra e gjatë), ka përfunduar Ura e Vashës dhe Ura e Fshatit Fshat si dhe By Pass-i i Murrizit, me një gjatësi prej 9.6 km.

Gjithashtu kanë përfunduar punimet deri në shtresë Konglomerati, në segmentin rrugor para hyrjes së Tunelit të Murrizit, ku kanë përfunduar pilotat, punimet e mbrojtjes me mur të përforcuar.

Ministria e Financave njoftoi se, aktualisht po punohet për ndërtimin e Tunelit të Murrizit ku janë realizuar gërmimet në masën 100%, ku pavarësisht vështirësive si pasojë e formacionit gjeologjik , ku u pezulluan punimet për 17-muaj në këtë vepër, aktualisht po punohet në disa fronte pune në të dy tubat, atë kryesor dhe të emergjencës, me fazat e betonimit të themeleve/veshjes finale, drenazhimit, hidroizolimit si dhe me riprofilime (përforcim të tunelit), në zonat ku është e nevojshme etj.

Për sa i përket llojit të financimit ky projekt koncesionar/PPP është me mbështetje buxhetore, pagesat e të cilit kanë filluar në vitin 2019.

Pagesat faktike të vitit 2023 janë në masën 2.84 miliardë lekë dhe në total pagesat buxhetore ndaj koncensionarit janë paguar 15,7 miliardë lekë ose rreth 150 milionë euro, nga rreth 33,8 miliardë lekë që është vlera totale e kontratës.

Rruga e Arbrit ka kaluar një histori të komplikuar kostosh dhe procedurash, nga planet fillestare për ndërtimin e saj me 70 milionë euro, deri në ditët e sotme ku fatura pritet të arrijë mbi 350 milionë euro.

Qeveria e mori në dorëzim rrugën në nëntor të vitit 2021, edhe pse punimet nuk kishin përfunduar në një pjesë të madhe të segmentëve. Afati i kohëzgjatjes së ekzekutimit të kontratës është 13 vjet, ndërkohë që punimet nisën më 2019. Këtë vit mbushen 6 vjet nga hyrja në fuqi e kontratës. Sipas përcaktimeve në kontratë rruga duhej të ishte dorëzuar e plotë maksimumi më 2022./ Monitor

Të fundit