Flash News

E-TJERA

Qeveria refuzon të paguajë gjobën e arbitrazhit, Der Standard: Asetet e shtetit shqiptar në botë kanë nisur të sekuestrohen

Qeveria refuzon të paguajë gjobën e arbitrazhit, Der Standard:

Gazeta austriake ‘Der Standard' shkruan se pasuritë shqiptare po konfiskohen pas një vendimi arbitrazhi.

Qeveria në Tiranë ka humbur një procedurë arbitrazhi rreth një procesi gjyqësor investitorësh mbi shpronësimin e një stacioni televiziv - dhe nuk dëshiron të paguajë.

Në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, vendimi i arbitrazhit nuk njihet për momentin.

Arsyeja është një arbitrazh që investitorët italianë (Françesko Beketi) sollën kundër Shqipërisë në 2015 dhe fituan. Gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar në Qendrën për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID) i dha atyre rreth 100 milionë euro kompensim në Prill 2019. Për shkak se qeveria në Tiranë refuzon të respektojë këtë vendim të arbitrazhit, pasuritë shqiptare që nuk mbrohen nga konventat diplomatike tani mund të konfiskohen në të gjithë botën.

Në Austri, një nga partnerët më të rëndësishëm ekonomikë të Shqipërisë, firma ligjore Dorda ka marrë përsipër këtë detyrë dhe është përpjekur të mbledhë deri në 25 milion euro për Francesco Becchetti, një nga tre paditësit.

Llogaritë e letrave me vlerë në shtatë banka, si dhe tarifat e koncesionit dhe pretendimet e tjera që Shqipëria ka nga Verbund dhe EVN për shkak të projekteve të termocentralit në vend vihen në diskutim.  

Procedura në shumë shtete

Sipas Konventës ICSID, të cilës Austria i është aderuar, vendimet e arbitrazhit ICSID duhet të zbatohen nga gjykatat vendase. Urdhri i ekzekutimit u bë në 10 nëntor në Gjykatën e Qarkut të Vjenës. Ai është akoma duke pritur përgjigjet nga kompanitë në fjalë, të ashtuquajturat deklarata të borxhit të palëve të treta, raporton partneri i Dorda, Florian Kremslehner.

Përveç Austrisë, ka procedime paralele në vendet e tjera të Evropës. Sapo shuma totale të jetë mbledhur, çmimi konsiderohet i përmbushur.

"Procedura të tilla përmbarimore janë mjaft të rralla," thotë Kremslehner për STANDARD, sepse shtetet zakonisht pranojnë vendime të tilla arbitrazhi.

Qeveria shqiptare refuzon të paguajë, duke përmendur një proces të vazhdueshëm ankimimi. Në fakt, sipas një platforme kërkimore shqiptare, ministria e financave në Tiranë tashmë ka buxhetuar 110 milion euro si detyrim.

Çështja e lirisë së shtypit

Çështja shqiptare është veçanërisht pikante sepse ka të bëjë gjithashtu me lirinë e shtypit, përkatësisht për kompaninë televizive Agonset, e cila, sipas mendimit të gjykatës së arbitrazhit, u shtetëzua sepse ishte tepër kritike ndaj qeverisë. Shpronësimi "ishte kulmi i një fushate politike kundër paditësve", të cilët gjithashtu u ndoqën me procedime të diskutueshme penale.

Shqipëria zakonisht merr nota të mira për klimën e saj të investimeve, por tashmë ka humbur disa procedura arbitrazhi kundër investitorëve. Në procesin e pranimit në BE, gjyqësori shihet si pika më e dobët, kjo është arsyeja pse investitorët vështirë se i drejtohen gjykatave vendase në mosmarrëveshje dhe përdorin ligjin ndërkombëtar të arbitrazhit.

Ditari politik

Të fundit