Flash News

E-TJERA

Raporti i World Vision: Gratë dhe fëmijët shqiptarë të ekspozuar ndaj dhunës, këmbanë alarmi për shoqërinë

Raporti i World Vision: Gratë dhe fëmijët shqiptarë të

Gratë dhe fëmijët shqiptarë vuajnë nga nivele të ulëta fuqizimi, mungesë lirie dhe një nivel shqetësues ekspozimi ndaj dhunës, sipas rezultateve të një sondazhi të World Vision Albania.

Raporti mori në pyetje mbi 460 nëna midis 35-50 vjeç dhe fëmijë midis 11-17 vjeç, me fokus në vendimmarrjen në familje, pronësinë dhe menaxhimin e aseteve, menaxhimin e kohës dhe lirinë, shëndetin dhe ushqimin, arsimin, mirëqenien psiko-sociale dhe mirëqenien e përgjithshme.

“Pengesat kryesore për fuqizimin e grave janë paaftësia e tyre për të rishpërndarë barrën e kujdesit, mungesa e aksesit në mundësi punësimi, normat dhe stereotipet e dëmshme gjinore në komunitetet ku jetojnë dhe mungesa e aksesit në shërbimet bazë ligjore.

Rezultatet tregojnë se vetëm 1% e grave shqiptare ishin të fuqizuara në të gjithë faktorët e raportit, duke demonstruar probleme të rëndësishme të pranishme në nivel familjar, shoqëri dhe institucional.

Vetëm 61% e të anketuarve thanë se kishin njëfarë ndikimi mbi asetet e familjes, duke përfshirë tokën dhe pronën, ndërsa 68% thanë se nuk kishin kontroll mbi kohën e tyre dhe nuk kishin ndihmë për përkujdesje apo punë shtëpiake.

Sipas të dhënave të vitit 2018, vetëm 8% e grave shqiptare zotërojnë tokë, ndërsa 41% thanë se ndiheshin të fuqizuara personalisht, me shumicën që ndiheshin të nënshtruara nga burrat në jetën e tyre.

Për më tepër, 14% mendonin se dhuna në familje ishte e justifikuar. Këto norma përfshijnë "që nënat duhet të marrin shumicën e vendimeve për mënyrën se si rriten fëmijët, përgjegjësia kryesore e babait është të sigurojë financiarisht fëmijët e tij dhe disa lloje punësh nuk janë të përshtatshme për gratë".

Pak më shumë se gjysma thanë se gëzonin lirinë personale të lëvizjes, ndërsa vetëm 9% thanë se i kuptonin dhe kishin akses në të drejtat e tyre civile.

Ndërkohë, pothuajse 60% e fëmijëve thanë se ishin të ekspozuar ndaj dhunës dhe abuzimit në një farë mënyre, kryesisht nga familjarët dhe miqtë. Djemtë kishin më shumë gjasa të ishin viktima ose dëshmitarë të saj.

Një e katërta e të anketuarve fëmijë thanë se kishin dëgjuar për dhunën seksuale në komunitetin e tyre, ndërsa vetëm 26% ishin të vetëdijshëm për dëmet dhe rreziqet në internet. 7% e fëmijëve kishin shenja të mundshme ose të mundshme të depresionit.

Burimi: Euroactiv

Të fundit