Flash News

E-TJERA

Vështirësitë e tregut, 60 % e vendeve të punës në Shqipëri zihen me “mik”

Vështirësitë e tregut, 60 % e vendeve të punës në

Tregu shqiptar i punës vijon të funksioniojë me ‘mik’.  Si në sektorin publik edhe në atë privat, shqiptarëve iu duhet një ‘mik i fortë’ për të siguruar një vend pune.

Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2023-2030, e hedhur për konsultim publik, tregon se mekanizimi i tregut të punës në Shqipëri ka nevojë për përmirësime sa i përket gjithëpërfshirjes, dhe përputhjes së ofertës dhe kërkesës më të mirë për punë krahasuar me nivelin mesatar të BE-së.

Referuar SCAN Tv, sipas dokumentit, kanalet joformale siç janë kontaktet personale apo rekomandimet nga të tjerët deri tani rezultojnë të jenë kanali më i përdorur për rekrutimin e punëtorëve të rinj.

Në dokument thuhet se, kompanitë e mëdha dhe ato me pronësi të huaj janë më të prirura të shfytëzojnë kanalet joformale për rektrutimin e stafit.

“Dominimi i kanaleve joformale në rreth 60% dhe ofrimi i vendeve të punës për ata, që tashmë janë të punësuar në biznese të tjera rreth 10%, janë indikatorë të vështirësive që kanë punëdhënësit në identifikimin e punonjësve me aftësitë e duhura, si dhe në identifikimin e punonjësve nëpërmjet kanaleve formale dhe shërbimeve profesionale.”

Kjo do të thotë se vetëm 7.4% e punëdhënësve nga sektori privat përdorin shërbimet publike të punësimit për të rekrutuar staf.

Të fundit