Hëna ‘i ndez’ pishtarin Statujës së Lirisë

New York City

Hëna ‘e ndaluar’ pas Statujës së Lirisë.

Foto: Johannes Eisele/AFP via Getty Images