Natura viva

Barcelonë, Spanjë

Aktivistë të të drejtave të kafshëve mbuluar në gjak të rremë, protestojnë kundër përdorimit të lëkurës dhe gëzofëve në sheshin Catalunya.

Foto: Pau Barrena/AFP via Getty Images