Rajoni

Dërgohet në parlamentin grek projektligji për zgjerimin me 12 milje në Jon, në 19 janar pritet të votohet   

Dërgohet në parlamentin grek projektligji për zgjerimin me 12

Dërgohet në parlamentin grek projekt-ligji i Ministrisë së Punëve të Jashtme për "përcaktimin e zgjerimin e zonës bregdetare me 12 milje në detin Jon deri në Kepin Tainaro të Peloponezit".

Projekt-ligji është planifikuar të paraqitet për diskutim në Komisionin kompetent për Punët e Jashtme dhe Mbrojtjen e Parlamentit të Martën e ardhshme, në 12 Janar, leximi i tij i dytë do të zhvillohet të Premten, në 15 Janar dhe do të prezantohet në seancën plenare në 19 janar 2021.

Projekt-ligji përbëhet nga pesë nene.

Në veçanti, artikulli i parë përcakton qëllimin. Siç është përmendur në paragrafin e tij të parë, ky ligj zbatohet për të gjithë zonën detare nga pika më veriore e Rajonit të Ishujve Jon në Kepin Tainaro në Peloponez. Bëhet e qartë se zona e mësipërme përfshin brigjet kontinentale të territorit grek, si dhe ishujt dhe shkëmbinjtë e saj sipas Nenit 121 të Konventës së Kombeve të Bashkuara të 10 Dhjetorit 1982 mbi Ligjin e Detit.

Paragrafi i dytë thotë se Republika Greke rezervon të drejtën të ushtrojë të drejtat e saj përkatëse në zona të tjera të territorit të saj, pasi ato rrjedhin nga Konventa e Kombeve të Bashkuara për Ligjin e Detit, e cila pasqyron të drejtën zakonore ndërkombëtare, shkruan Kathimerini.

Artikulli i dytë i projektligjit, në dy paragrafët e tij, i referohet shtrirjes së zonës bregdetare. Siç është cekur në paragrafin e saj të parë, gjerësia e zonës bregdetare pas hapësirës ajrore në zonën e përcaktuar në paragrafin e parë të artikullit të parë do të jetë 12 milje detare dhe do të llogaritet nga vija fillestare, duke përfshirë mbylljen e gjirit dhe vijat e drejta.

Në paragrafin e dytë të këtij neni bëhet e qartë se si një bazë fillestare për matjen e gjerësisë së zonës bregdetare, sipas paragrafit 1, përdoret vija bregdetare natyrore, pa paragjykuar Dekretin e Presidentit 107/2020 (A '258).

Një nen tjetër përfshin peshkimin nga anijet e peshkimit të BE-së. Projektligji mbyllet me nenin 5 ku theksohet se ligji do të hyjë në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare.

Projekt-ligji i paraqitur në Parlament përfshin gjithashtu raportin shpjegues, i cili thekson, ndër të tjera, se ky projektligj nuk shkakton ndonjë shpenzim në shpenzimet e buxhetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të viteve aktuale dhe të ardhshme financiare.

Ky zgjerim ndodh pas caktimit të kufijve të zonave detare që Greqia bëri me Italinë në 9 qershor 2020.

Ditari politik

Të fundit