Studimet shkencore konfirmojnë: Gjyshërit ndikojnë në mirëqenien e fëmijëve

Universitteti i Oksfordit ka kryer një studim ku tregon se gjyshërit luajnë një rol kryesor në mirëqenien e fëmijëve dhe rezultatet janë përdorur për të informuar politikat familjare në Mbretërinë e Bashkuar.

Studimi i Profesor Ann Buchanan nga Departamenti i Politikave Sociale dhe Ndërhyrjes tregoi se një nivel i lartë i përfshirjes së gjyshërve rrit mirëqenien e fëmijëve. Me një kampion prej më shumë se 1500 fëmijësh shfaqën se një nivel i lartë i përfshirjes së gjyshërve sillte më pak probleme emocionale dhe në sjellje.

Rezultatet e studimit gjithashtu sugjerojnë se roli i gjyshërve në politikat familjare të Britanisë duhen rishikuar.
Professor Buchanan ka rianalizuar tashmë të dhënat e studimit të saj, ku duket se përfshirja e gjyshit ndryshon nga ajo e gjyshes, ndërkohë që gjyshet janë të përfshira më tepër në dhënien e ngrohtësisë, gjyshërit angazhohen më tepër në aktivitete dhe mentorim të fëmijëve.