Flash News

E-TJERA

The Municipality of Tirana expects 140 million euros of income, about 34% from the constructions, which will continue

The Municipality of Tirana expects 140 million euros of income, about 34% from

The municipality of Tirana, the largest in the country, plans to collect 16.3 billion lek (140 million euros) in 2023 from taxes and fees, according to the 2023 draft budget.

This is the highest expected record level and is 14% higher than the 2022 forecast.

Including the transfers from the local government, which amount to about 12 billion ALL, the budget that will be available to the Municipality of Tirana in the electoral year will be a record of 28.8 billion ALL (246 million euros), or 22% more than the forecast for 2022.

About 34% of the Municipality's income will come from construction permits

As in recent years, the main income item of the Municipality is the "Infrastructure impact tax from new constructions", which is subject to all entities that seek to be provided with a development permit and a construction permit for residential, administrative facilities , production, other services.

From this item, the Municipality anticipates collecting 5.6 billion ALL in revenue, which constitutes 34% of the total revenue of the Municipality, making the capital's managing institution highly dependent on building permits, for securing its own revenue.

Compared to the forecast for 2022, (which was 4.8 billion ALL), about 16% more revenue is expected to be collected from this item, while the actual expectation for 2022 is 6.5 billion ALL, an indication that this year the Municipality has granted permission beyond the expectations.

The record so far is the year 2021, with 7.4 billion ALL of income.

Even in 2024 and 2025, the momentum of construction is expected to continue, as the Municipality predicts about 6.2 billion ALL in income for each year.

Referuar vlerësimeve të drejtorisë përgjegjëse pritet që ecuria e arkëtimit për vitin 2023 të jetë nën nivelin e viteve të fundit dhe do të jetë në rritje në vitet në vazhdim, sipas relacionit. Kjo për arsye se të ardhurat nga kjo taksë parashikohet të mbështeten kryesisht në zhvillimet e reja që pritet ti shtohen Tiranës në zonën e mirëplanifikuar të Bulevardit të Ri, ku është miratuar edhe Plani i Detajuar Vendor nga Këshilli Kombëtar i Territorit.

Sipas relacionit të Bashkisë, fokusi në të ardhmen pritet të jetë zhvillimi i Tiranës policentrike, me disa qendra. “Jemi duke zhvilluar Organizimin e Tiranës në disa qendra kryesore dhe dytësore të cilat do të ndihmojnë në procesin e dendësimit me anë të përdorimit të zgjuar të tokës dhe shpërndarjes së funksioneve dhe shërbimeve të njëjta në gjithë territorin.

Ky prioritet ka në qendër krijimin e 5 epiqendrave urbane për kapërcimin e dyzimit qendër-periferi dhe për të nxitur zhvillimin e balancuar të qytetit. Kinostudio, Kombinati, Farkë-Qytet Studenti, Bulevardi i Ri dhe Lapraka janë polet e parashikuara për t’u zhvilluar nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të Planeve të Detajuara Vendore që do të sigurojnë rivitalizimin dhe forcimin e identiteveve sipas karakterit të çdo poli”, thuhet në relacion.

Sipas të dhënave të tjera të INSTAT, për 9 mujorin e 2022-t, sipërfaqja e dhënë për leje ndërtimi në Tiranë arriti një rekord historik prej 1.46 milionë metra katror, ose 17% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

Dy zërat e tjerë që sjellin më shumë të ardhura në buxhetin e Bashkisë Tiranë janë Taksa mbi pasurinë e paluajtshme “ndërtesë” (2.9 miliardë lekë) dhe tarifa e pastrimit (2.6 miliardë lekë). Të dyja këto taksa e tarifa zënë 33% të totalit të të ardhurave të veta të Bashkisë Tiranë dhe pjesa më e madhe e tyre paguhet nga subjektet tregtare.

Një e treta e mbetur e të ardhurave të bashkisë sigurohet nga “Tarifa e parkimit të automjeteve”, “Tarifa për zënien e hapësirave publike”, “Taksa e përkohshme për infrastrukturën Arsimore”, Të ardhura të tjera (qiratë, institucionet e varësisë etj)- (shiko tabelën: PARASHIKIMI I TE ARDHURAVE TË BASHKISË TIRANË 2023-2025)

Shpenzimet, rriten kostot për personelin

Në total, Bashkia Tiranë ka në dispozicion për të shpenzuar 28.8 miliardë lekë (të ardhurat e pritshme të vetat+transfertat që merr nga qeveria qendrore) përgjatë vitit 2023.

Totali i shpenzimeve kapitale planifikohet në 12.8 miliardë lek, ose 45% e totalit të të ardhurave.

Projektet strategjike të Bashkisë Tiranë për periudhën 2023-2025, sipas relacionit janë:

o Teatri Kombëtar,

o Piramida,

o Kampusi Universitar,

o Tirana Policentrike,

o Zgjerimi i Lumit Lana,

o Unazat e Tiranës

o Zona e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik- Teda,

o Rindërtimi

Numri i punonjësve që pritet të punojnë në Bashki është 6,437, nga të cilët 1,639 në Aparatin e Bashkisë dhe të tjrët në institucionet mbështetëse. Përveç tyre ka dhe 1,894 punonjës në funksionet e pakushtëzuar sektorialë, duke e çuar në total në 8,331.

Personnel expenses are predicted at 6.5 billion ALL for 2023, or almost 15% higher than the 2022 plan./Monitor

Latest news