Flash News

E-TJERA

Database with Bailiffs / Chamber of Bailiffs: National security is violated, hackers from all over the world access the data of Albanians

Database with Bailiffs / Chamber of Bailiffs: National security is violated,

The online publication of the database with the statements of 910 thousand voters has recently become a "fun tool" to find out if we have patrons, to make memes, or "spy" on others.

But in fact, this data made public on the Internet and accessible to anyone in the world, constitutes a violation of national security and a danger to any individual.

The National Chamber of Private Bailiffs, through a public reaction writes that the publication of personal data of over 910 thousand in Tirana, is already a matter of national security as the data of Albanians are in the hands of hackers from around the world.

"Those who deal with national security must understand that the data of every Albanian, including the patronage workers, with a simple link-excel, today are in the hands of any benefactor or not who may be Albanian, naturalized Albanian, Chinese, Serbian , Greek or Pakistani. But, all kinds of criminals, hackers, local and international clowns have our data today, all these days. They have our NIDs, those that are generated only once ", says the National Chamber of Private Bailiffs.

He further adds that "patronage" and "excel link" is not a gallate issue, or rivalry of memes and humorous expressions, which turned into the application https: //adfrehasdgfh.web.app / ... but a public, constitutional issue and justice together and, in particular, national security issues (CSRs).

"The e-Albania portal, which is the only point of contact, which enables access to the application of electronic electronic services provided by the public administration, according to different categories, can turn into our invisible" enemy "", further emphasizes the National Chamber of Private Bailiffs.

Full response:

PATRONAZHISTI AND "EXCELLENT LINK" CSK

It has always been considered rude to ask a woman about her age. For all girls, women and women everywhere in the world, this question is considered equally unpleasant. Most even become very sensitive when someone - a man or a woman - mentions your age.

This female "secret" is no longer the monopoly of Albanian women. They reluctantly came out almost naked, because in Albania the "patronageist" thought that this was an unnecessary luxury for them.

(CSK) is not the KCC, but a National Security Issue as the famous exel released in the digital market, has seriously violated the security of the Albanian state and its citizens. The dangers and the possibility of their coming from outside and inside is from several current days. Those who deal with national security should understand that the data of every Albanian, including the patronage workers, with a simple link-excel, today are in the hands of any benefactor or not who may be Albanian, naturalized Albanian, Chinese, Serbian, Greek or Pakistani.

This massive flow of personal data is the CSK and those who deal with the security of this country, should understand that this is more important than the elections of 25. Exel data have already been accessed by foreign agencies that for malicious purposes may they also use them against the constitutional order in Albania.

Agjencitë e vendeve partnere natyrisht i kanë të dhënat tona dhe ato janë në duart të sigurta se ata i mbajnë, ruajnë dhe përpunojnë ato edhe për ne, më mirë se ne, në formën më të sigurt. Por, gjithfarëlloj kriminelësh, hakeresh, maskarenjsh vendas dhe ndërkombëtarë kanë sot, e gjithë këto ditë të dhënat tona. Kanë NID-et tona, ato që gjenerohen vetëm një herë. Minimalisht kanë 910 000 NID-e, por mund të kenë dhe 3.5 milionë.

Amerika vuan dhe sot e kësaj dite nga vjedhjet e identitetit, ku hakera marrin kredi e hapin karta nëpër banka në emër të personave të tjerë dhe askush nuk bën dot asgjë.

Ne u zhveshëm si popullatë me një “link” exel përballë rrezikut elektronik.

Në një numër të madh faqesh në rrjetet sociale si, Instagram, Facebook dhe jo vetëm, gjenden dy forma të kontrollit të të dhënave personale të secilit prej nesh, në formën e aplikacionit, ku ti kërkon me emër e mbiemër, ose në formën e të dhënave si ato të “ekselit”, ku gjenden: “Nid-i, Emri, Mbiemri, Atësia, Datëlindja, Numri i telefonit, Vendlindja, Kompania/punësimi, Kodi i Banesës (që bashkë me qendrën e votimit dhe numrin e listës, të jep vendbanimin e saktë).

Numri Unik i Identifikimit Kombëtar (NID) është “pin-i” që na dekonspiruan të gjithëve. Me numrin NID, kushdo mund të krijojë mundësi të logojë në E-Albania, në tatimet tona dhe të nxjerrë të dhënat/deklaratat individuale vjetore të të ardhurave për secilin individ dhe të shohë çdo të ardhur që kanë deklaruar individët, përfshirë dhe të ardhurat nga depozitat bankare.

Portali e-Albania që është pika e vetme e kontaktit, që mundëson aksesin për aplikim në shërbimet elektronike online të ofruara nga administrata publike, sipas kategorive të ndryshme, mund të kthehet në “armikun” tonë të padukshëm.

Qindra, mijëra shqiptarë të “Brezit të vjetër” apo emigrantët që nuk janë regjistruar asnjëherë në e-Albania mund të bien pre e mashtruesve që mund kërkojnë të kryejnë shërbime dhe të bëjnë aplikime në emër të tyre, duke u vjedhur identitetin dhe më pas duke e keqpërdorur atë, për qëllime nga më të ndryshmet. Qëllimet mund të jenë deri te shantazhet apo gjobvënia.

Në e-Albania, me identitetet e dala në pazar mund të merren informacione mbi pasuritë e paluajtshme që ka dikush. Mund të kryhen pagesa elektronike. Mund të ndërhyhet dhe të keqpërdoren të dhëna lidhur me arsimin, familjen, punën dhe biznesin e dikujt.

Këto të dhëna, bashkë me të dhënat që dolën nga “ekseli” si: Qendra e Votimit, Emigrant, ose “jo”, Preferenca politike, Censusi 1, Censusi 2, Bindja politike (i sigurt ose jo), komentet bashkë me emrin e patronazhistit komentues, po të kombinohen të gjitha bashkë bëhen një “bombë” në duart e kujtdo që kërkon të bëjë keq.

Ku? Kujt?

Zbulimi dhe pasja nga kushdo e të dhënave, që kanë lidhje me identitetin e punonjësve të policisë, prokurorëve, gjyqtarëve, përmbaruesve dhe familjarëve të tyre, pa përmendur ata që mund të punojnë në struktura më sensitive si shërbimet informative sekrete ose inteligjente financiare, apo shërbimi ushtarak ose ata në tatime & dogana, i kthejnë individët e këtyre detyrave dhe profesioneve jetike për shtetin në shënjestra të lehta të krimit brenda dhe jashtë vendit.

Një telefonatë nga Guayaquil e Ekuadorit nuk do të jetë aspak e vështirë të bëhet kundër një individi ligjzbatues në Shqipëri, apo familjarëve të tij. Më e thjeshtë akoma do të ishte sikur kjo t’i bëhej një familjari të dëshmitarit apo bashkëpunëtorit të drejtësisë, për sa kohë identitetet, adresat dhe telefonat e të gjithëve kanë dalë në “link-un patronazhist”.

Link-u është edhe çështje zgjedhore, nëse një mendje e djallëzuar e ka nxjerrë qëllimisht për… t’i treguar të gjithë zgjedhësve që “çdo info përkatësie politike dihet”. Dhe një zgjedhës normal, me dinjitet dhe pa preferencë të deklaruar apo të deklaruar nga një patronazhist idiot, nuk do të donte që të rreshtohej para një qendre votimi me votë të deklaruar hapur, pavarësisht se nga “patronazhistët” do i jepej një fletë që do të shënohej dhe palosej mbyllur..! Ai mund të frenohej dhe mos votonte fare.

Neni 45 pika 4 e Kushtetues parashikon se: Vota është Vetjake e Barabartë e Lirë dhe e Fshehtë. Publikimi i të dhënave dhe Patronazhizmi publik janë premisa në cenimin e kësaj të drejte të garantuar nga Kushtetuta për çdo shtetas shqiptar.

So, the "patronageist" and the "excel link" is not a gallate issue, or the rivalry of memes and humorous expressions, which turned into the application https: //adfrehasdgfh.web.app / ... but a public, constitutional and justice issue together and, in particular, national security issues (NSCs).

The "excel" made public has seriously endangered the National Security, so the link data that violate public order by their uncontrolled use, must necessarily receive the attention of the entire state today, to protect us all, tomorrow.

 

Latest news