Flash News

E-TJERA

High temperatures, Tirana Prefecture calls on municipalities: In the following days, at risk from fires, take measures!

High temperatures, Tirana Prefecture calls on municipalities: In the following

The Prefecture of Tirana has asked the municipalities of the region, civil protection structures, local police directorate and structures responsible for civil protection, to take the necessary precautions to cope with possible situations with mass fires due to high temperatures that have involved place of days.

Through an official letter, the mayor of Tirana, Mersin Murataj has called for all measures to be taken to minimize the damage caused by fires and to identify and prosecute all perpetrators.

At the same time, the mayor addressed the citizens, making it clear that in case of uncontrolled arson, "they will face the law in the same way as arsonists".

Letter from the prefect:

Addressed:

5 MUNICIPALITIES OF TIRANA REGION

CIVIL PROTECTION STRUCTURES OF MUNICIPALITIES

STRUCTURES OF MDA IN THE MUNICIPALITIES OF TIRANA REGION

DIRECTORATE OF MZSH OF TIRANA MUNICIPALITY

LOCAL DIRECTORATE OF ORDER POLICE

ALL STRUCTURES RESPONSIBLE FOR CIVIL PROTECTION IN TIRANA REGION

The high temperatures of these days, which have included and will continue to cover the entire territory of our country, even in the Region of Tirana have brought and continue to bring very serious concerns about the risk of fires with serious economic consequences.

The following days, according to forecasts, will be even higher risk of fires.

Për sa më sipër;

Nisur nga këto premisa rreziqesh, referuar Ligjit Nr. 107, datë 27.10.2016, “Për Prefektin e Qarkut” dhe Ligjit Nr.45, datë 18.07.2019, “Për Mbrojtjen Civile”, dhe porosive të fundit të dërguara për situatën aktuale nga Drejtori i Përgjithshëm i AKMC-së, kërkohet nga ana juaj të merren të gjitha masat e domosdoshme për të përballuar rreziqet e mundshme dhe të ulen maksimalisht dëmet në rast rënies së zjarreve.

*- Të pesë Bashkive të këtij Qarku, ( Tiranë, Vorë, Kamëz, Rrogozhinë dhe Kavajë), ju terheqim vëmendjen që në mobilizimin e strukturave të tyre të  mbrojtjes civile dhe atyre të MZSH-së, që të bashkëpunojnë frytshëm dhe në mënyrë shum efikase kryesisht me strukturat vendore të policisë si dhe gjithe strukturat përgjegjëse për raste fatkeqësish që veprojnë në teritorin e tyre,

*- Strukturat e Mbrojtjes Civile të Bashkive, në bashkëveprim të ngushtë me strukturat Vendore të Policisë së Rendit, duhet të përqëndrohen jo vetëm në identifikimin dhe përballimin e situatave të zjarreve, por për të rritur bashkëpunimin në identifikimin dhe procedimin penal te autorëve të zjarrvënive.

*- Sipas porosive edhe të Drejtorit të Përgjithshëm të AKMC-së, duhen dhënë mediatikisht të gjitha procedimet dhe autorët e zjarreve, të cilët në shumicën e rasteve janë  përsëritës dhe me dashje.

* - To take the necessary measures and to find the right ways from all the Municipalities of Tirana Region, to enable also calls for all citizens, in all their territory, who make uncontrolled burns, where it becomes clear that they pose a potential risk for causing mass fires and with great consequences in the area, forests, pastures, orchards but also inhabited centers.

It becomes very clear to you that in such cases they will face the law in the same way as arsonists on purpose.

Since in the following we will have situations with even higher risk of fire, it is required that all the above structures be in total mobilization for each premise.

Latest news