Flash News

KRYESORE

Study: Albanians think corruption threatens the country's security, increased significantly in the last 5 years

Study: Albanians think corruption threatens the country's security,

Given that corruption continues to be one of the main concerns for Albanian society, the vast majority of citizens think that this phenomenon remains a major threat to Albania.

According to the results of a study conducted by the Center for the Study of Democracy and Governance funded by the Friedrich Ebert Foundation, most citizens think that the threat of corruption in Albania is high 49.3%, or very high 37.7%.

Study: Albanians think corruption threatens the country's security,

To get the opinion of the citizens on the effectiveness of anti-corruption reforms carried out in recent years, they were asked the question "How is corruption today, compared to 5 years ago?".

The combined majority of citizens, 52.3%, think that corruption over the last five years has increased significantly (22.2%) or increased (30.1%). Another 32.2% think that corruption is the same as five years ago, and only 15.4% think that corruption has been reduced or significantly reduced.

Study: Albanians think corruption threatens the country's security,

Regarding the causes of corruption, the majority of citizens, 31%, think that the main cause of corruption is the weakness of institutions.

28,9% mendojnë se pushteti i oligarkëve në shoqëri është shkaktari kryesor i korrupsionit, ndërsa 19,5% mendojnë për dobësinë e demokracisë. Një tjetër 19.3% mendojnë se shkaku kryesor është tolerimi i korrupsionit nga qytetarët.

Përsa i përket pyetjes se kush është përgjegjës për vazhdimësinë e korrupsionit në Shqipëri, shumica dërrmuese e qytetarëve, 73.2%, identifikojnë politikanët, ndërsa 14.7% thonë se përgjegjëse është administrata publike. 7.7% e tjerë mendojnë se qytetarët janë përgjegjës për vazhdimësinë e korrupsionit, me veprimet apo mosveprimet e tyre.

75.6% mendojnë se partitë politike marrin financime nga bizneset në këmbim të favoreve dhe vetëm 4.2% mendojnë të kundërtën.

Only 23% say that the government is serious in the fight against corruption, 25.9% say so in the anti-corruption courts and a higher percentage of 38.4% think that the SPAK is serious in the fight against corruption.

The findings of this edition were presented and discussed at the Roundtable "Linking Policy Making and Providing Security with Citizens' Attitudes and Concerns", held today, with the participation of policy makers, security practitioners, representatives of international organizations and civil society.

Latest news