Sid’Arta

Normandi, Francë Maja e abacisë së Shën Mikelit që paraqet Shën Mikelin dhe dragoin. Foto: Damien Meyer/AFP/Getty

Normandi, Francë

Maja e abacisë së Shën Mikelit që paraqet Shën Mikelin dhe dragoin.

Foto: Damien Meyer/AFP/Getty