Flash News

Ditari i Maxhorancës

Qeveria "shpërfill" kritikat, miraton marrëveshjen Itali-Shqipëri për refugjatët

Qeveria "shpërfill" kritikat, miraton marrëveshjen

Këshilli i Ministrave ka ratifikuar marrëveshjen për refugjatët të firmosur mes Italisë dhe Shqipërisë, e cila parashikon ngritjen e dy qendrave të strehimit në Gjader dhe Shëngjin për të pritur mbi 30 mijë refugjatë.

Marrëveshja pritet të kalojë në Kuvend për ratifikim. Opozita i ka shprehur publikisht rezervat dhe kritikat mbi marrëveshjen. Shqipëria është kritikuar dhe nga ndërkombëtarët pasi pakti i arritur mes Ramës dhe Melonit, cilësohet si shkelje e të drejtave të njeriut, e konkretisht, refugjatëve.

RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT, NDËRMJET KËSHILLIT   TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS ITALIANE, PËR FORCIMIN E BASHKËPUNIMIT NË FUSHËN E MIGRACIONIT

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,  Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Neni 1

Ratifikimin e protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Italiane, për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Të fundit