Flash News

E-TJERA

Nesër provimi i parë i maturës, maturantët do të monitorohen me kamera

Nesër provimi i parë i maturës, maturantët do të

Ditën e nesërme, 1 qershor, maturantët do t’i nënshtrohen provimit të parë, ai i anglishtes, i cili këtë vit do të zhvillohet në ambiente të mëdha.

Testi do të përmbajë 25 pyetje, nga të cilat 13 kërkesa janë me përgjigje alternative, që vlerësohen nga 1 pikë secila dhe 12 pyetje janë me zhvillim, që vlerësohen me 37 pikë. Testi do të vlerësohet maksimalisht me 50 pikë.

Çdo maturant duhet të paraqitet 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit së bashku me dokumentin e identifikimit.

Risi këtë vit është dhe monitorimi i studentëve nga kamerat gjatë provimit e cila ka si qëllim të vëzhgojë dhe dokumentojë të gjithë procesin e provimit.

Pas provimit të gjuhës së huaj maturantët do të japin më datë 7 qershor provimin e Gjuhës Shqipe, më datë 13 qershor të Matematikës dhe të fundit atë të lëndës me zgjedhje kanë për ta zhvilluar më 19 qershor.

Të fundit