‘Venecia’ publikon opinionin final për Metën: Shtyu zgjedhjet pa bazë ligjore, por presidenti nuk fajësohet me domosdo

Komisioni i Venecias ka publikuar opinionin final për presidentin Ilir Meta,

nëse ka kryer ose jo shkelje kushtetuese duke anuluar me dekret zgjedhjet lokale të 30 qershorit, pasi partitë opozitare dogjën mandatet.

Në raport, thuhet se presidenti ka shtyrë zgjedhjet lokale pa një bazë ligjore ad hoc, dhe se një vendim i tillë duhej të merrej vetëm në raste shumë urgjente.

“Presidenti mund të anulojë zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore vetëm në një situatë të shpallur emergjente nga shteti. Sidoqoftë, rregullat kushtetuese për situata emergjente në këtë rast nuk ishin ndjekur.

Po ashtu, nuk kishte një konsensus politik, i cili do të lejonte krijimin e një baze ligjore ad hoc.

Anulimi i zgjedhjeve ndikon gjithashtu në të drejtat elektorale të njohura nga të drejtat ndërkombëtare të njeriut

Mungesa e bazës ligjore dhe disponueshmëria e alternativave (shtyrja e zgjedhjeve)  sipas masave emergjente sipas nenit 170 të Kushtetutës ose rifillimit të një dialogu politik pas zgjedhjeve) sjell ndërhyrjen në të drejtat elektorale joproporcionale”, thuhet në konkluzionet e opinionit të ‘Venecias’, ndërsa shton se bojkoti elektoral nga partitë politike, edhe nëse ato përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të elektoratit, nuk mund të parandalojë zgjedhjet e rregullta.

Po ashtu, Komisioni ka dalë në përfundimin se edhe nëse ka tejkaluar kompetencat kushtetuese, kjo nuk do të thotë se me domosdoshmëri presidenti duhet të fajësohet.

“Në Kuvend dhe në fund në Gjykatën Kushtetuese përcaktimi nëse anulimi, shtyrja e zgjedhjeve lokale ka qenë një shkelje e Kushtetutës dhe nëse shkelja është e një karakteri serioz.

Megjithëse Presidenti mund të ketë tejkaluar kompetencat e tij kushtetuese duke anuluar dhe shtyrja e zgjedhjeve lokale përtej mandatit zgjedhor të autoriteteve lokale pa një baza ligjore specifike, këto akte nuk mund të plotësojnë kriteret e nevojshme e të mjaftueshëm për të fajësuar Presidentin.

Edhe sikur të vërtetohej serioziteti i shkeljeve, kjo nuk do të duhej domosdoshmërish të çojë në një fajësim të Presidentit, duke marrë parasysh fuqinë e seancës plenare të Kuvendit për të marrë parasysh qëllimet kushtetuese, siç janë kontrollet dhe ekuilibrat”, përfundon raporti.