Flash News

BLOGU I EKONOMISË

Jetoj në Gjermani prej vitesh. Ministri i Financave të Gjermanisë tha se sistemi bankar është i sigurt, por nga frika gjermanët po tërheqin paratë. Ç’më këshilloni të bëj me kursimet që kam në Gjermani?

Jetoj në Gjermani prej vitesh. Ministri i Financave të Gjermanisë

Përgjigje:

E nderuar lexuese. Paniku që ka shkaktuar në treg falimentimi i disa bankave periferike në SHBA është e natyrshme që ka ndikuar edhe qytetarët e vendeve të tjera. Jetojmë në një botë globale ku niveli i integrimit të tregjeve financiare është shumë i madh dhe jo në pak raste e njëjta bankë ushtron aktivitetin në disa kontinente. Për më tepër, edhe problematika që ka pasur një bankë e madhe në Zvicër (Credit Swiss) ka shkaktuar një lloj tensioni edhe në tregjet europiane.

Megjithatë, duhet thënë se tregjet europiane nuk kanë pothuajse asnjë rrezik të ndikohen nga një krizë e tillë likuiditeti që ka kapur disa banka periferike në SHBA. Edhe banka zvicerane është duke u mbështetur me një linjë krediti direkt nga Banka Qendrore e Zvicrës, duke mos e lënë të shkojë në falimentim dhe dhënë mundësinë që t’u përgjigjet në kohë depozituesve që tërheqin në panik (të panevojshëm). Nuk ka asnjë të dhënë as financiare dhe as lajm në analizat që bëjnë ekspertët e tregjeve për ndonjë kontaminim të bankave gjermane, dhe jam i bindur që autoritetet përkatëse përfshirë Bankën Qendrore të Gjermanisë (Bundesbank) po ndjekin situatën nga afër.

Gjithashtu, pothuaj të gjitha vendet ku kemi një sistem financiar bashkëkohor, janë krijua rinstitucione të specializuara që kanë për qëllim sigurimin e depozitave të qytetarëve, në rast të problematikave që mund të hasin vetë bankat deri në falimentim. Këto institucione u ngjajnë shoqërive të sigurimeve që marrin pagesa (prime) nga bankat në mënyrë të rregullt dhe periodike, duke akumuluar rezerva shumë të mëdha pikërisht për të qenë të përgatitura për një “ditë të zezë” sic mund të konsiderohet falimentimi i mundshëm i një banke të caktuar. Dhe nëse kjo ndodh, skemat e sigurimit të depozitave përdorin këtë fond të akumuluar ndër vite (pra nuk kërkojnë fonde nga buxhetet e Qeverisë) për të paguar depozitat e pjesës më të madhe të qytetarëve.

Këto institucione specifike bëjnë analiza të rregullta mbi të dhënat e depozitave në sektorin bankar që mbulojnë (shumat, afatet kohore) dhe e depozituesit (numri, mosha etj.). Bazuar në këto analiza arrijnë të përcaktojnë nivelit e mbulimit të depozitave. Me fjalë të tjera arrijnë të përcaktojnë një vlerë depozite si kufi mbulimi për cdo person, e cila përfshin pjesën më të madhe të qytetarëve që kanë depozita në sistemin bankar.

P.sh. në Shqipëri ky nivel mbulimi me 100% të vlerës për cdo person është për shumat deri ne 2.500.000 Lekë, ose ekuivalentja e kësaj shume në valutë të huaj. Sipas autoriteteve ky nivel depozite mbulon deri ne 95 depozitues për cdo 100 të tillë (pra rreth 95% e individëve që kanë depozita përfitojnë dhe mbulohen plotësisht).

Në dijeninë time, Autoriteti Bankar Europian (EBA) ka unifikuar këtë vlerë të sigurimit të depozitave deri në nivelin e 100.000 EUR për çdo person. Për rrjedhojë, këshilla ime do të ishte e tillë:

§  si fillim ju ftoj të mos nxitoni në panik për të tërhequr kursimet në mënyrë të panevojshme nga banka juaj pasi nuk ka asnjë tregues për panik.

§  e dyta, nëse keni kursime deri në nivelin e 100.000 EUR jeni 100% e mbrojtur.

§   e treta, nëse keni një vlerë më të lartë, ndajeni në disa persona të afërm (bashkëshorti, vëllai, motra, nëna, babai), sepse secili prej tyre do të jetë i mbrojtur me nga 100.000 euro tavan depozitash.

U përgjigj Artan Gjergji.  Lexo biografinë e tij.

Keni një pyetje për ekspertët tanë?Dërgojeni duke klikuar këtu!

***

Refuzim për Përgjegjësi Ligjore (Disclaimer)

Kjo faqe interneti dhe blog me pyetje përgjigje është një rubrikë me karakter informativ, e cila në vetvete ka për qëllim informimin dhe edukimin pa pagesë të qytetarëve, në lidhje me cështje të ndryshme ekonomike e financiare. Portali Politiko dhe Ekspertët që u përgjigjen pyetjeve të qytetarëve, as vec e vec e as së bashku, nuk marrin asnjë përgjegjësi ligjore për cdo veprim që ndërmerret dhe/apo keqpërdoret nga kushdo bazuar në informacionin e shpërndarë në këtë blog/rubrikë për qëllime edukative dhe informative.

Të fundit