Flash News

E-TJERA

Kredia e re iu kthye rritjes për shkurtin, por vlera totale e portofolit është sërish në rënie

Kredia e re iu kthye rritjes për shkurtin, por vlera totale e portofolit

Kredia e re për ekonominë shënoi rritje në muajin shkurt. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se sektori bankar disbursoi 19.2 miliardë lekë kredi të reja, në rritje me 4.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Bilanci i 2-mujorit të parë ngelet gjithsesi në rënie, i përcaktuar nga ecuria e muajit janar. Për periudhën janar-shkurt, bankat dhanë gjithsej 35.8 miliardë lekë kredi, 4.8% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Po të shohim shifrat e kredisë së re, duket se në një farë mase ajo po i reziston rritjes së normave të interesit dhe shtrëngimit të ofertës. Kjo tendencë është veçanërisht e dukshme në segmentin e individëve, ku kredia e re ka vazhduar të rritet edhe për 2-mujorin 2023. Për muajin shkurt, kredia e re për individë u rrit me 11.8% me bazë vjetore, ndërsa për 2-mujorin rritja është pothuajse 18%. Rritja ka ardhur kryesisht nga kredia për blerjen e banesave në euro.

Në monedhën europiane, rritja e normave të interesit ka qenë më e zbutur, sepse sektori bankar është shumë likuid në këtë monedhë, falë rritjes së lartë të depozitave në euro. Gjithashtu, presionet për rritjen e kostos së fondeve në euro kanë qenë pak më të lehta, sepse klientët nuk kanë alternativa konkurruese investimi, siç janë bonot dhe obligacionet e thesarit për investimet në lekë. Në këtë mënyrë, kredia e individëve në euro duket se po vazhdon të rritet, edhe në inercinë e dëshirës së madhe të shqiptarëve për të investuar në prona.

Efektet e rritjes së normave të interesi janë pak më të dukshme te kredia për biznesin, megjithëse as në këtë segment nuk ka rënia drastike. Kredia e re për kompanitë private shënoi një rritje shumë të lehtë në muajin shkurt, por për 2-mujorin ajo paraqitet në rënie me 2.9%. Edhe për bizneset, shifrat e 2-mujorit të parë shfaqen në rritje për kredinë ën euro, por në rënie për atë në lekë.

Megjithatë, interpretimi i vlerave të kredisë së re duhet bërë me disa rezerva, sepse shifrat përfshijnë edhe rifinancimet e kredive të maturuara apo blerjet e kredive mes bankave. Nëse një biznes e zhvendos kredinë ekzistuese tek një bankë tjetër për të përfituar kushte më të leverdishme, kjo në statistikat regjistrohet si kredi e re.

Në këtë drejtim, stoku i kredisë për ekonominë mund të japë indikacione më domethënëse për tendencat e huadhënies. Në fakt, stoku i kredisë pësoi përsëri rënie për muajin shkurt, për të katërtin muaj radhazi. Portofoli u tkurr me rreth 1.6 miliardë lekë krahasuar me janarin, ndërsa me bazë vjetore krahasimi rritja është reduktuar në 5.3%, nga 7% që kishte qenë në fund të muajit janar.

Tkurrja po shfaqet më e ndjeshme në sektorin e biznesit, ku edhe amortizimi i portofolit ekzistues ka ritme më të larta, për shkak të një peshe më të madhe të kredive afatshkurtra. Në fund të shkurtit, rritja vjetore e portofolit rezultonte vetëm 1.35%. Ndërkohë, portofoli i kredisë për individët po vijon të rritet, me 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Të fundit