Flash News

E-TJERA

Shqipëria rikthen vizat me Bjellorusinë

Shqipëria rikthen vizat me Bjellorusinë

Shqipëria ka rikthyer vizat me Bjellorusinë,.

Vendimi është marrë këtë të mërkurë nga Këshilli i Ministrave, me propozim të ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani.

Pezullimi i pjesshëm i marrëveshjes do të shtrihet vetëm për pasaportat diplomatike dhe ato të shërbimit.

V E N D I M PËR PEZULLIMIN E PJESSHËM TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË BJELLORUSISË, PËR HEQJEN RECIPROKE TËa KËRKESAVE PËR VIZ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 30, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Pezullimin e pjesshëm të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Bjellorusisë, për heqjen reciproke të kërkesave për vizë, miratuar me vendimin nr.152, datë 19.2.2020, të Këshillit të Ministrave.

Pezullimi i pjesshëm i marrëveshjes shtrihet vetëm për pasaportat diplomatike dhe të shërbimit.

Të fundit