Ditari i Maxhorancës

Qeveria kërkon të ndryshojë ligjin për ‘pastrimin e parave’, do ta deklarojnë jo vetëm zyrtarët, por edhe familjarët e tyre

Qeveria kërkon të ndryshojë ligjin për ‘pastrimin e

Mazhoranca ka propozuar të ndryshojë ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

Në mbledhjen e dytë të Këshillit të Ministrave, qeveria ka paraqitur një draft për ta paraqitur në Parlament mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, me anë të të cilit kërkohet që veç zyrtarëve, deklarimin e pasurive do ta bëjnë edhe familjarët e tyre.

Sipas këtij propozimi “Personat e ekspozuar politikisht” janë individët, të cilët janë të detyruar të bëjnë deklarimin e pasurive të tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë, përfshirë anëtarët e familjes apo personat e lidhur në marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi, me përjashtim të nëpunësve të nivelit të mesëm apo të ulët drejtues, pavarësisht nëse kanë detyrimin për deklarimin sipas legjislacionit në fuqi për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë;
Po ashtu, theksohet se individët, të cilët kanë apo kanë pasur funksione të rëndësishme si brenda vendit apo jashtë vendit, në një qeveri dhe/ose në një shtet të huaj, të tillë si: kryetar shteti dhe/ose qeverie, ministra, zëvendësministra ose pozicione të ngjashme me to, anëtarë të Kuvendit ose organeve legjislative të ngjashme, politikanë të lartë, anëtarë të organeve drejtuese të partive politike, gjyqtarët e gjykatave të larta ose kushtetuese si dhe çdo gjyqtar i një gjykate, ndaj vendimeve të së cilës nuk mund të ushtrohen mjetet e zakonshme të ankimit, anëtarët e organeve drejtuese të bankave qendrore, ambasadorët dhe të ngarkuarit me punë si dhe oficerët me gradë madhore në Forcat e Armatosura, drejtuesit e lartë dhe/ose anëtarët e organeve drejtuese të shoqërive shtetërore, si dhe drejtorët, zëvendësdrejtorët ose anëtarët e bordit ose çdo pozicion tjetër i ngjashëm me to në një organizatë ndërkombëtare.  

Ndryshimet e propozuara në ligj vijnë në një kohë kur SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ka nisur punën me shumë dosje që lidhen kryesisht me korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe pastrimit të parave.

Të fundit