Flash News

E-TJERA

Ndryshime në Kodin Rrugor: Kufizime deri në 2 vite për shoferët e rinj, zgjatet vlefshmëria e patentës

Ndryshime në Kodin Rrugor: Kufizime deri në 2 vite për

Kuvendi miratoi dje me 102 vota pro ndryshimet e propozuara në Kodin Rrugor, të cilat kanë si qëllim uljen e nurmit të aksidenteve rrugore, që në ditët e fundit janë bërë më të shpeshta dhe tragjike.

Nga pajisja me leje drejtimi për dy vitet e para, shoferët e rinj do të kenë kufizime, si në shpejtësinë me të cilën duhet të lëvizin, ashtu edhe në llojin e mjetit. Një ndryshim tjetër në Kodin Rrugor është edhe zgjatja e vlefshmërisë së patentës deri në 15 vite.

Ndryshimet e miratuara

-Mbajtësit e lejeve të drejtimit të kategorisë B, në 2 vitet e para të lëshimit, nuk u lejohet të drejtojnë mjete motorike me fuqi specifik, referuar masësh bosh të mjetit, më të madhe se 55KË/ton! Për makinat hibrike elektrike ose plug-in, kufiri specifik i fuqisë është 65 ton KË/ton, duke përfshirë peshën e baterisë.  

-Qytetarëve të cilëve iu është anuluar leja e drejtimit shqiptare për efekt konvertimi jashtë vendit, mund të rimarrin lejen e drejtimit shqiptare pa testim, drejtpërdrejtë dhe nëse leja e drejtimit e huaj ka skaduar, pasi e dorëzojë atë dhe heqin dorë vullnetarisht prej saj.

-Zgjatja e se drejtës për ushtrimin e profesionit të instruktorit të autoshkollës deri në 70-vjeç, nga 65-vjeç që është aktualisht.

Rinovimi i lejedrejtimit të kategorive

AM,A1, A2, A, B1, Bdhe BE

Ishte
Çdo 10 vite deri 50 vjeç
Çdo 5 vite, mbi 50 vjeç
Çdo 3 vite mbi 70 vjeç

Bëhet
Çdo 15 vite deri 70 vjeç
Mbi 70 vjeç konfirmimi i vlefshmërisë bëhet pas dorëzimit të certifikatës mjekësore

C1, C1E, C, CE

Ishte
Çdo 5 vite deri në 65 vjeç
Çdo 2 vite, mbi 65-vjeç

Bëhet
Çdo 5 vite, deri 70-vjeç (për personat mbi 65-vjeç vetëm për mjetet deri në 20 ton)
D1, D1E, D dhe DE

Ishte
Çdo 5 vite deri në 65 vjeç
Çdo 3 vite mbi 65-vjeç
Bëhet
Çdo 5 vite deri në 70-vjeç, për personat mbi 65 vjeç lëshohet vetë, për drejtimin e mjeteve të kategorisë B dhe BE për taksi dhe transport udhëtarësh me mjet 8+1

 

Të fundit