Flash News

E-TJERA

Raporti: Shqipëria luftoi me transparencën në 2022-shin, ‘lumë’ ankesash për rindërtimin dhe PPP-të

Raporti: Shqipëria luftoi me transparencën në 2022-shin,

Të paktën 1081 ankesa janë bërë pranë Komisionerit Shqiptar për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në vitin 2022, veçanërisht për rindërtimin pas tërmetit të vitit 2019 dhe partneritetin publik-privat (PPP) gjatë pandemisë.

Një raport i publikuar nga institucioni për vitin 2022 nxirrte në pah temat e nxehta më të kërkuara nga media dhe shoqëria civile, për të cilat transparenca u refuzua nga institucionet. Shifrat e vitit 2022 treguan një rritje prej 10% nga 992 ankesat e bëra një vit më pare, raporton EURACTIV.

Këto përfshinin informacione mbi fondet dhe proceset në lidhje me rindërtimin e pronave pas tërmetit të vitit 2019 që vrau 51 njerëz dhe pa më shumë se 1 miliardë euro të dhëna Shqipërisë përmes një platforme financimi të BE-së. Partneritetet publiko-private në lidhje me pandeminë, duke përfshirë blerjen e pajisjeve dhe materialeve të tjera mjekësore të lidhura, ishin gjithashtu të njohura.

Kërkesa të tjera të zakonshme lidhen me “arbitrazhin ndërkombëtar, prokurimet, vendimet gjyqësore dhe të dhënat statistikore mbi veprimtarinë e autoriteteve publike”, thuhet në raport.

Nga të gjitha ankesat, më shumë se gjysma e të dhënave iu dorëzuan ankuesve gjatë procesit të hetimit. Pjesa tjetër u zgjidh përmes hapave zyrtarë shtesë.

“Nga gjithsej 1081 ankesa, për 643 prej tyre, informacioni/dokumentacioni i kërkuar është vënë në dispozicion të ankuesve gjatë zhvillimit të procesit të hetimit administrativ nga Zyra e Komisionerit. Gjithashtu, Zyra e Komisionerit ka dhënë 51 vendime për 61 ankesa. Nga këto vendime janë dhënë 35 vendime urdhër-informacion, nëntë vendime prishje, 4 vendime mospranimi dhe tre vendime me sanksion administrativ”, thuhet në raport.

Komisioni theksoi se disa vonesa dhe probleme u shkaktuan nga sulmet e shumta kibernetike që iu nënshtrua Shqipëria gjatë vitit 2022, të cilat sollën në bllokim një sërë sistemesh qeveritare. Megjithatë, ata kanë vërejtur edhe raste kur ligji për të drejtën e informimit nuk është respektuar, veçanërisht për klauzolat e konfidencialitetit.

“Kontratat publike shpesh parashikojnë dispozita konfidencialiteti për informacionin/dokumentacionin që lidhet me to dhe në rast moszbatimi parashikohen sanksione për ZM-të. Për të shmangur këtë problem, është e nevojshme të sqarohet në klauzolat e konfidencialitetit se cilën pjesë të informacionit mbulojnë, duke qenë se nuk mund të mbizotërojë mbi dispozitat e ligjit për të drejtën e informimit, përveç rasteve kur parashikohet në ligjin specifik”, thuhet në raport.

Ka pasur edhe raste kur kërkesa është deleguar ndërmjet institucioneve, pavarësisht se informacioni i kërkuar ishte në dispozicion. Një tjetër element, sipas raportit, është ndryshimi i shpeshtë i koordinatorit për informim, caktimi i tij në nivel ekzekutiv apo më të ulët drejtues, si dhe kufizimi i aksesit në strukturat e tjera.

Të fundit