Ndarja e Shqipërisë në 4 rajone, ç’është projektligji që u miratua në Kuvend pa zhurmë mes debateve për ndryshimet kushtetuese

Në seancën e parafundit parlamentare, në 29 korrik, kuvendi miratoi një sërë projektligjesh. Ndërsa debati ishte përqendruar te çështjet e ndryshimeve kushtetuese, deputetët votuan me 81 vota pro, 9 kundër dhe 3 abstenim, pa shumë zhurmë projektligjin “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”, e thënë me fjalë të thjeshta, një ligj që ndan Shqipërinë në 4 rajone dhe që do të drejtohen nga një agjenci kombëtare me në krye zv.kryeministrin Erion Braçe.

Lexo edhe; Ndarja e Shqipërisë në rajone, Rama e nisi me organizimin e partisë: Veriun e kam unë, Balla dhe Ruçi…

Sipas relacionit të ligjit thuhet se synon realizimin e tri objektivave: ndalimin e shpopullimit të zonave rurale dhe emigracionit për të ruajtur projeksionet demografike në kushte të favorshme dhe për të ruajtur identitetin e disa zonave të caktuara rurale; luftimin e papunësinë dhe garantimin e një modeli fleksibël të zhvillimit socioekonomik, përmes një qasjeje që përshtat intensitetin e nevojshëm të ndërhyrjes në secilën prej zonave.

Po ashtu, në nenin 4 thuhet se territori i Republikës së Shqipërisë ndahet në katër rajone zhvillimi, rajonet e zhvillimit janë territoret për të cilat hartohet, zbatohet dhe vlerësohet politika kombëtare për zhvillimin dhe kohezionin rajonal dhe se nuk janë njësi administrative në kuptim të legjislacionit në fuqi për vetëqeverisjen vendore

Rajonet e zhvillimit përcaktohen si njësi territoriale, që përfshijnë disa njësi të vetëqeverisjes vendore duke konsideruar:

  1. a) vendndodhjen dhe pozicionin gjeografik të tyre;
  2. b) karakteristikat e zhvillimit socio-ekonomik;
  3. c) numrin e popullsisë;
  4. ç) perspektivën e zhvillimit ekonomik.

Rajonet e zhvillimit dhe kufijtë e tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, duke konsideruar elementet e përcaktuara në pikën 3 të këtij neni.

Synimet kryesore

Synimet e zhvillimit rajonal, sipas përcaktimit të këtij ligji, janë: a) zhvillimi i qëndrueshëm, i ekuilibruar shoqëror dhe ekonomik, si dhe kohezioni territorial në territorin e Republikës së Shqipërisë; b) reduktimi i pabarazive ndërmjet dhe brenda rajoneve të zhvillimit dhe përmirësimi i cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët; c) rritja e konkurrueshmërisë së rajoneve të zhvillimit përmes forcimit të kapaciteteve të tyre inovative, përdorimit maksimal dhe vlerësimit të burimeve natyrore, burimeve njerëzore dhe veçorive ekonomike; ç) ruajtja dhe forcimi i identitetit specifik të rajonit të zhvillimit; d) mbështetja e bashkëpunimit ndërvendor, ndërrajonal dhe ndërkufitar të njësive të vetëqeverisjes vendore për zhvillimin social dhe ekonomik të rajoneve të zhvillimit.

Po ashtu, politika e zhvillimit rajonal dhe kohezionit përcakton drejtimet për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik në të gjitha pjesët e territorit të Republikës së Shqipërisë për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve shqiptarë.

Politika e zhvillimit rajonal dhe kohezionit hartohet nga Komiteti Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të zëvendëskryeministrit.

Opozita e bashkuar: Pushtim nga qeveria i pushtetit lokal

Opozita e bashkuar e ka kundërshtuar këtë ligj, që ndan Shqipërinë në 4 rajone, pasi e cilëson kundër interesit të qytetarëve.

Ish deputetja e PD, Dhurata Çupi deklaroi dje në një deklaratë për mediat se ky ligj dobëson pushtetin lokal dhe fondet e BE-së centralizohen në një dorë

Pas reformës së dështuar për ndarjen e Shqipërisë në 61 bashki, ky ligj largon akoma më shumë shërbimet nga njerëzit. Kjo do ta bëjë edhe më të vështirë sesa tani komunikimin mes pushtetit local dhe qytetarëve. Në këtë mënyrë qeveria centralizon pushtetin me të emëruarit e saj, duke dëmtuar rëndë interesin publik.

Heqja e shërbimeve ndaj qytetarëve në vendin ku ata banojnë nuk i inetreson Edi Ramës. Interesi i tij për miratimin e ligjit absurd që ndan Shqipërinë në 4 rajone është vetëm politik, eektoral dhe financiar.

Ligji i miratuar pa zhurmë, ditën e miratimit të ndryshimeve të njëanshme kushtetuese dobëson pushtetin lokal dhe rrit fuqinë e qeverisë qendrore, duke marrë kompetenca të bashkive apo të qarqeve”, tha ish deputetja e PD.

Edhe Petrit Vasili, Nënkryetari i LSI tha se ligji i qeverisë Rama synon të rrëmbejë kompetencat e qarqeve të cilët janë të përcaktuar qartësisht në kushtetutën e Shqipërisë.

Ky ligj sipas të cilit ndërtohen 4 rajone të reja apo 4 rajone në të cilat ndahet e gjithë Shqipëria është një vendim vetëm i qeverisë shqiptare. Edi Rama me të tijtë vendos që të ndajë Shqipërinë në 4 vilajete, apo 4 çifligje, të cilat qeverisen nga një dorë vetëm nga qeveria. Pra ndan Shqipërinë në 4 vilajete apo 4 çifligje.

Çfarë do të thotë me fjalë të thjeshta? Do të thotë pushtim nga qeveria i pushtetit lokal. Sepse këto rajone i mbivendosen dhe i rrëmbejnë kompetencat qarqeve të cilët janë të përcaktuar qartësisht në kushtetutën e Shqipërisë e ku ndodhen atje edhe sot e kësaj dite. Pasi flitet shumë qartë që njësitë e qeverisjes vendore, në nenin 108 të Kushtetutës, janë komunat ose bashkitë dhe qarqet. Kufijtë e tyre thotë neni 108 pika 2, nuk mund të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to.  Dhe çfarë ka ndodhur, me një ligj të thjeshtë që mund të miratohet edhe me 36 vota, i rrëmbehen kompetencat e zhbëhet një autoritet lokal i zgjedhur  siç është qarku.

Pra autoriteti i zgjedhur lokal, që zgjidhet  nga votuesit, nga shqiptarët, u rrëmbehet kompetenca dhe i jepet qeverisë e cila ngre institucionet e veta, qarqet e veta, vilajetet e veta, pashallëqet e veta”, tha Vasili.