Zhurmë!

Pamje e ndërtesave të larta dhe të ngjeshura të Tiranës, fotografuar nga lartësia.

Foto: Jona Kazani, @f_photoreporter